Vespers uit Dronten

De protestantse gemeente Dronten heeft een fraai uitgevoerd boek uitgebracht onder de titel ‘Vespers’. De uitgave telt 340 pagina’s en biedt liturgische teksten voor de verschillende perioden van het kerkelijk jaar. De redactie is gevoerd door ds. Wim Terlouw en Lars Kramer, secretaris van het college van kerkrentmeesters.

Aan het begin van de uitgave wordt uitgelegd wat een vesper is. De vesper, ook wel het avondgebed genoemd, komt uit de oosters orthodoxe en de rooms-katholieke traditie, ooit natuurlijk de gezamenlijke traditie van protestant en rooms-katholiek. De gebeden klonken oorspronkelijk in de kloosters ergens tussen vijf en zes uur ’s avonds. De vesper is een moment om in contact te treden met God. Er is veel ruimte voor stilte.

De vesper heeft een bepaalde volgorde in de gebeden en liederen. Als opening wordt Psalm 51: 17 gezongen. Daarop volgt een lofprijzing voor de drie-enige God. Er klinkt een psalm afhankelijk van het moment in het jaar. De uitgave in Dronten legt daarvan de gang door het jaar uit. De gebeden vormen een belangrijk onderdeel van de uitgave. Eén van de avondgebeden heeft de volgende tekst:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Verdeeld over honderden pagina’s zijn complete liturgische teksten opgenomen voor alle vrijdagavonden het jaar door.

Het colofon nodigt uit: ‘Iedereen is vrij om delen of gehele teksten te gebruiken voor een vesper of avondgebed. Teksten kunnen eveneens gebruikt worden voor christelijke meditatie of een korte opening van een bijeenkomst’.  

De eerste editie is in een oplage van 50 exemplaren gemaakt, te verkrijgen bij het kerkelijk bureau, waarbij een appel wordt gedaan om een gift over te maken ter bestrijding van de onkosten.

Foto: Lars Kramer toont de uitgave 'Vespers'