Steenwijkerland ontmoet elkaar in Willemsoord

Het gesprek over identiteit en samenwerking van de kerkenraden in de burgerlijke gemeente Steenwijkerland wordt voortgezet. De kerkenraden hebben een uitnodiging om op donderdag 27 juni bij elkaar te komen in de protestantse kerk van Willemsoord. Ds. Dick Wolters uit Vollenhove zal een aftrap verzorgen met een inleiding over de basics van het gemeente-zijn.

De thema-avond sluit aan bij een eerste verkenning die op 29 november 2018 werd gehouden. De kerken in de noordelijke regio van de classis kwamen toen bijeen in Steenwijkerwold. Daar kwam het onderwerp ‘regionalisatie’ aan de orde. Het algemeen gevoel was toen, dat er te snel over samenwerking werd gesproken, waar men eerst fundamenteler over de identiteit van de gemeente van gedachten zou willen wisselen.

De tweede oriëntatieavond wil recht doen aan dat verzoek. Er is uitvoerig tijd gereserveerd om te reflecteren over de identiteit van de eigen gemeente. Vanuit de kern van gemeentezijn kan vervolgens gekeken worden waar profielen van gemeenten elkaar raken en uitnodigen tot verdere afstemming.

Hieronder volgt de uitnodiging die is uitgegaan naar de diverse kerkenraden en naar de mensen die op 29 november 2018 bij de eerste bijeenkomst waren.


Beste mensen, broeders en zusters, 

Aansluitend op de vergadering die we hadden op 29 november 2018 nodigen we u als deelnemers van de vorige bijeenkomst en als vertegenwoordiging van de kerkenraad in de regio Steenwijkerland uit voor een bijeenkomst op donderdag 27 juni 2019 om 19.45 uur in de protestantse kerk van Willemsoord, Steenwijkerweg 159 in Willemsoord.

We zouden in deze bijeenkomst een verdere verkenning willen maken van de identiteit van gemeente-zijn lokaal en regionaal. Mogelijk ontdekken we dwarsverbindingen tussen gemeenten, wellicht ook tekent zich het unieke karakter van onze eigen gemeente duidelijk af. Aan het einde van de bijeenkomst maken we de balans op van hoe we als gemeenten onderling verder contact willen onderhouden. 

Hieronder vindt u ons voorstel voor de agenda en in de bijlage vindt u een weergave van de bijeenkomst op 29 november en enkele aanvullende ontwikkelingen. Mogelijk kunnen de kerkenraden als voorbereiding op de ontmoeting intern van gedachten wisselen over de identiteit van hun eigen gemeente en waar ze herkenning ontwaren naar andere gemeenten, dan wel zich bewust zijn van het unieke karakter van hun eigen kerk. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.30 uur: Aankomst, koffie
19.45 uur: Opening, ds. Gerrit van den Dool (Willemsoord)
20.00 uur: Basics, ds. Dick Wolters (Vollenhove) inleiding
20.15 uur: Verkenning in groepen 
20.40 uur: Plenaire uitwisseling
                 Waar ervaren we herkenning? Waar hebben we vragen?
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Vier-hoeken-spel 
                 Vanuit stellingen zoeken we naar wat verbindt en naar wat onderscheidt
21.40 uur: Evaluatie en follow-up 
                 Wat kunnen we de ring en de werkgemeenschap vragen?
21.55 uur: Afsluiting, ds. Jelle Vonk (Blokzijl) 
22.00 uur: Einde

We  hopen op uw aanwezigheid. Om de ontmoeting goed voor te bereiden vragen we u zich op te geven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 

Foto: pastorie en kerk van Willemsoord