Hoop op gemeenschapszin

Halverwege december is het mogelijk om even over de grenzen van Nederland te kijken en te vernemen hoe er internationaal gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de kerk de afgelopen eeuw. De Europese Kerkenconferentie CEC houdt samen met het Centrum voor Oosterse en Oriëntaalse Christenheid in Leuven een digitale conferentie onder de titel ‘The Hope of Communion: 1920 to 2020’. De conferentie kan vanuit de eigen huiskamer worden gevolgd en duurt van 16 tot 17 december 2020.

De CEC maakt dat officieel bekend. De details van het programma moeten nog worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om sprekers te vragen vanuit Europa en Noord-Amerika. Twee oecumenisch significante documenten zullen aan de orde komen. Het gaat over een patriarchale encycliek vanuit de meer orthodoxe kant en de benadering van oecumene vanuit de anglicaanse traditie. De vergelijking wordt getrokken tussen documenten uit 1920 en de huidige situatie.

Men verwacht te kunnen laten zien hoe de oecumene zich heeft ontwikkeld en wat de mogelijkheden zijn vandaag de dag om verder te werken aan samenwerking van kerken. De documenten uit 1920 waar de bezinning begint zijn ons Nederlandse christenen misschien minder vertrouwd; het gaat om de patriarchale encycliek Brief van de Christelijke Kerken Overal en het Appel tot alle Christelijke Mensen van de Anglicaanse Bisschoppen. De uitwerking geeft wellicht herkenning over kerkgrenzen heen en neemt ons Nederlanders mee in de vaart der volkeren. Voor voortgaande informatie, zie de website van de CEC: klik hier. 

Foto: Een vlaggenzee in Antwerpen