Structuur als jas

De afdeling Overijssel-Flevoland van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) houdt op woensdagavond 10 april een regionale bijeenkomst in Kampen over het thema ‘Structuur als jas die past’. Classispredikant zal in gesprek gaan met de bezoekers over de veranderingen in de organisatie van de kerk en de consequenties voor de kerkrentmeesters. Na de pauze spreken de kerkrentmeesters verder over de eigen vereniging.

Drs. Henk van der Wal uit Heino is de voorzitter van de regionale afdeling en lid van het dagelijks bestuur. Met de portefeuille voor ‘organisatie’ is hij één van de mensen die de organisatie van de VKB heeft helpen aanpassen. Eén van de veranderingen betreft de regionalisering van het werk. De organisatie richt zich op vier thema’s: mensen, gebouwen, organisatie en geld. De laatste jaren is het cursuswerk voor beginnende kerkrentmeesters en kerkrentmeesters die verdieping zoeken weer opgepakt. Gerrit van den Bosch heeft jaarlijks zo’n zestig tot zeventig cursisten, waaruit blijkt dat de trainingen in een behoefte voorzien.

Foto: Henk van der Wal (foto internet)