Herman Ekenhorst zzp'er voor Oost-Nederland

De inzet van zzp’ers is één van de grote wijzigingen die zich in de achterliggende twintig jaar heeft voltrokken in de kerk. Door de bezuinigingen op het kerkelijk apparaat is er veel know how weggesneden uit de kerk. Tegelijk zijn er professionele werkers beschikbaar, die op de vrije markt een boterham proberen te verdienen. Deze kerkelijk toegewijde consulenten kunnen gemeenten op maat helpen bij de opbouw van het plaatselijk werk tegen ogenschijnlijk hoge tarieven. Maar wie de kosten doorrekent, zal al snel merken dat een eenmalige betaling opweegt tegen de manier van kijken die men inkoopt bij de beroepskrachten.


De classispredikanten voeren diverse kennismakingsgesprekken met deze zzp’ers. Het past bij de acquisitie die de zzp’ers hebben uit te voeren; het past tegelijk bij de deskundigheidsbevordering van de classispredikant. In de regio Overijssel-Flevoland is Herman Ekenhorst actief. Hij heeft een uitvoerig programma van training en coaching in zijn portefeuille. Gemeenten kunnen hem aan de lijn krijgen als ze vacant zijn. Hij biedt de beroepingscommissies op dat moment coaching aan. Hij leert ze bijvoorbeeld hoe ze brieven kunnen selecteren en hoe ze een gesprek kunnen voeren volgens de zogenaamde Star-methode (Star is de afkorting voor: situatie / taak / actie / resultaat).

Herman heeft een achtergrond in de kerk. Hij werkte ooit voor het LCGJ, het gereformeerde jeugdwerk. Hij kent de do’s and don’ts van de kerk. Hij weet veel van leiding geven aan de gemeente,  gemeenteopbouw, pastoraat en diaconaat. Met enkele geestverwanten biedt hij op dat terrein cursussen aan. Hij biedt ook intervisie aan voor groepen van predikanten en pastoraal werkers. En hij helpt predikanten als ze denken aan verkassen of andere inzet van energie.

Aan alles hangt een prijskaartje. Door goede afspraken te maken vooraf kan men de kosten inschatten en ontdekken dat ze - in vergelijking tot de prijzen in de seculiere markt - te overzien zijn. Daarbij komt dat er soms een beroep kan worden gedaan op het solidariteitsfonds of support kan worden gevraagd bij onder meer de stichting Aanpakken. Herman Ekenhorst woont in Apeldoorn, dus is het logisch dat hij zich vooral laat zien in kerkelijke gemeenten in Oost-Nederland. 

Zie ook www.hermanekenhorst.nl