E-flits – april 2019 - 
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio. 
__________________________________________________________________
Pasen  
We vieren op 21 april eerste Paasdag. Er zijn originele vormen. De gereformeerde kerk in Den Ham bij voorbeeld houdt in alle vroegte een paasjubel op de begraafplaats. Aansluitend kunnen bezoekers een narcis (paastrompet) leggen op het graf van een dierbare. Het jeugdwerk in de Noordoostpolder houdt op donderdag 18 april een bijeenkomst rond The Passion in Nagele. Klik hier. RTV-Oost besteedt op televisie aandacht aan Pasen op 21 april met het programma ‘Passie in de provincie’, waarbij bisschoppelijk vicaris en classispredikant in de streektaal ingaan op het thema ‘Nieuw leven’. Er zijn opnames gemaakt in Zwartsluis, Raalte en Enschede. Klik hier. 

Digitale collectezak
De protestantse gemeente Enschede introduceert op zondag 7 april de digitale collectezak. Mensen in de universiteitsstad kunnen voortaan als alternatief op contant geld een bijdrage geven met hun mobiele telefoon. Enschede heeft voor het systeem van Givt gekozen. De gereformeerde kerk van Zwartsluis en andere plaatsen introduceerden deze collectechip al eerder. Givt is ontwikkeld door een bedrijf uit Lelystad. Er zijn overigens ook andere apps, bijvoorbeeld bij de SKG. Klik hier. 

Doe recht, voordat je belegt 
Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken vraagt gemeenten die willen beleggen eerst een beleggingsstatuut op te stellen. Daarin legt men met elkaar onder meer vast als gemeente en kerkenraad welke risico’s maximaal worden geaccepteerd. Op die manier voorkom je al te impulsief speculeren. Het advies heeft betrekking op zowel kerkrentmeesters als diakenen.

Het geld ligt klaar 
Het breed-moderamen van de classis heeft de burgerlijke gemeenten aangeschreven en ook de kerkenraden over de mogelijkheden een kerkenvisie per burgerlijke gemeente op te stellen. Er ligt per gemeente tussen de 25.000 en 75.000 euro op de plank voor het project. Door als betrokkenen plaatselijk een lange termijn visie over kerkgebouwen te formuleren, ontstaat er samenhang in het beleid en onderlinge solidariteit. Klik hier. 

Jongerenpilot 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Overijssel-Flevoland aangeboden om met één kerkbestuur deel te nemen aan de pilot ‘De toekomst is waardengedreven’. Doel van het project is jonge mensen te betrekken bij kerken en de keuzes die er in de toekomst rond kerkgebouwen worden gemaakt. De hervormde gemeente Hellendoorn is bereid gevonden vanuit deze regio aan de pilot mee te doen. 

Provinciale staten 
Vanuit de classis in Overijssel en in Flevoland knopen afgevaardigden het gesprek aan met de nieuwe gedeputeerden in de provincies belast met welzijn en cultuur. De statenverkiezingen hebben duidelijk gemaakt dat respectievelijk het CDA in Overijssel en het Forum voor Democratie in Flevoland de grootste partij zijn. In Overijssel leveren de steden Enschede, Deventer en Kampen de meeste statenleden (elk 4 van de 47) en in Flevoland komen de meeste statenleden uit Almere (22 van de 41). Klik hier. 

Een jas die past 
De afdeling Overijssel-Flevoland van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer houdt op 10 april een regionale bijeenkomst in Kampen over het thema ‘Structuur als jas die past’. De classispredikant gaat in gesprek met de kerkrentmeesters over de veranderingen in de protestantse kerk. 

Actualiteit van Dordt
Zijn de vragen van de synode van Dordrecht 1618/1619 nog actueel of zijn ze door de tijd ingehaald? Dat is ongeveer de vraagstelling van prof. dr. Herman Selderhuis op donderdag 4 april 20.00 uur in de Leerkamer in Hellendoorn. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de ring Deventer. Ieder is welkom. 

Kerkproeverij  
Gemeentes die willen meedoen met kerkproeverij in september kunnen zich laten voorlichten op 9 april in Hilversum. Klik hier.

Geloof in zelfredzaamheid 
Visitatie is er niet om de plaatselijke ambtsdragers het stuur uit handen te nemen. Visitatie is er juist om de zelfredzaamheid te onderbouwen. Gedachten van deze strekking kwamen naar voren in de overdenking die ds. Henk Spit hield bij zijn verbintenis aan de classis Overijssel-Flevoland in de protestantse kerk van Diepenveen. Wilt u zijn reflectie lezen? Klik hier. 

------------------------------------------------------------------------------------------

 De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 8 (april 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@pkn.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.