Studiedag over Jonathan Sacks 

'In de leer bij Mozes - leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?' Daarover houdt de classicale werkgroep Kerk en Israël een conferentie op maandag 2 maart 2020 in Hellendoorn. De studiedag vormt een waardevolle introductie op de persoon en het werk van Jonathan Sacks, de spraakmakende voormalige opperrabbijn uit Groot-Brittannië, die diverse boeken heeft gepubliceerd die over de hele wereld worden gelezen. Uitgangspunt bij de bezinning is het nieuwe boek van Jonathan Sacks 'Exodus. Boek van bevrijding'.

De werkgroep Kerk en Israël heeft twee deskundige inleiders gestrikt om het werk van Sacks open te leggen. Prof. dr. Marcel Poorthuis, gepromoveerd op de Frans-joodse filosoof Levinas, is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburgse Universiteit. Drs. Jan Jorrit Hasselaar is econoom en theoloog, en verbonden aan het Dominicaanse Studiecentrum voor Theologie en Samenleving; hij verdiepte zich jarenlang in het gedachtengoed van Jonathan Sacks.

Jonathan Sacks biedt in zijn boek een bijbels-theologische reflectie op onze de samenleving. Eerder verschenen vertalingen als 'Leven met verschil' (2008), 'Een gebroken wereld heel maken' (2016), en 'Niet in Gods naam' 2016). Nu ligt het eerste deel van Sacks' vijfdelige commentaar op de Tora (vijf boeken van Mozes) in de boekwinkel.

De verschijning van het commentaar 'Exodus, boek van bevrijding' valt toevallig samen met de alternatieve lezing op het leesrooster vanaf februari 2020. Zeventien zondagen achter elkaar kunnen voorgangers dus materiaal putten uit dit boek voor hun eigen homiletische inspanningen. Op Pinksteren wordt de reeks afgesloten. Reinier Gosker, voorzitter van de classicale werkgroep Kerk en Israël, zegt er over: ‘Wie een gloedvolle pinksterpreek wil (schrijven) leze het hoofdstukje over 'De berg Sinaï en de geboorte van de vrijheid'. Daarin beweert Sacks 'dat de openbaring op de Sinaï en de politieke orde die daar werd geïnitieerd een sleutelrol speelde in de geschiedenis van de vrijheid'’.

Gosker typeert het werk als ‘geen tekstverklaring of taalkundige hoogstandjes, maar toelichting. Commentaar bij de tijd. Sacks laat zien hoe 'de Tora een commentaar op het leven is en het leven een commentaar op de Tora', en hij voegt eraan toe: 'Ze zijn met elkaar in gesprek, ze werpen licht op elkaar'. Daarbij gaat hij heikele thema's niet uit de weg: politiek, leiderschap, vrijheid, abortus, asielbeleid, alles komt aan de orde’.

De studiedag is interessant voor iedereen die de vinger aan de pols wil houden bij wat er wereldwijd spraakmakend is vanuit de joodse gemeenschap. De classicale commissie mikt met deze conferentie in Hellendoorn in het bijzonder op ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. Predikanten en kerkelijk werkers die deelnemen kunnen de studiebelasting opnemen in hun portfolio van de permanente educatie. De studiebelasting is 5 uren.

De kosten voor de studiedag bedragen 20 euro. Opgave en informatie: Reinier Gosker, reiniergosker@gmail.com / tel. 0522 – 855 782.

Het boek van Jonathan Sack is getiteld 'Exodus, boek van bevrijding'. De oorspronkelijke titel luidt Covenant & Conversation, A weekly reading of the Jewish Bible – Exodus, the book of redemption. Uitgeverij Skandalon, Vught 2020. Omvang 256 blz. isbn: 9789492183927ISBN, Prijs € 29,95Voor een recensie in Trouw over het boek van Jonathan Sacks, klik hier