Overijssel en Flevoland verschillen van elkaar. Dat is kerkelijk zo. Dat is burgerlijk ook het geval. Hieronder cijfers van diverse onderzoeken ter oriëntatie op hoe we in onze regio denken over zaken en wat we zoal meemaken. 

Lees over zielen per kerkgebouw: Cijfers kerkgebouwen
Lees het onderzoek over mobiliteit: Cijfers mobiliteit
Lees het onderzoek over veiligheid: Cijfers criminaliteit
Lees het onderzoek over vertrouwen: Cijfers vertrouwen kerk
Lees de leeftijdsopbouw van predikanten in de regio: Predikanten middelbare leeftijd
Lees de bereidwilligheid per gemeente om als donor te fungeren: Cijfers donorschap
Lees cijfers over het politieke landschap van Overijssel-Flevoland: Cijfers politiek
Lees de mate van droogte waarmee Overijssel-Flevoland te kampen heeft gehad: Cijfers droogte
Lees over een typering van Overijssel-Flevoland voor de synode: Introductie voor synode