Trendbureau organiseert bijeenkomst over maakbare planeet 

De provincie Overijssel is de enige provincie waar men een trendbureau heeft ingericht. Het bureau organiseert met enige regelmaat gratis presentaties voor de burgers. Wie een bijeenkomst bezoekt krijgt steevast bagage mee om na te denken over de toekomst. Op 2 april organiseert men een lezing in het gemeentehuis in Dalfsen over een duurzame toekomst.

Hoofdspreker is Albert Faber, milieudeskundige en werkt als beleidsadviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij schreef een boek met de titel ‘De gemaakte planeet. Leven in het Antropoceen’. Bij Faber geen gesomber over de toekomst of sterk romantische ideaalbeelden van het verleden. Hij kiest een uitgangspunt van denken in de activiteiten van de mens. En hij borduurt nuchter voort aan een patroon waarin de mens in gesprek is en ingrijpt met de omgeving. Nieuwsberichten over klimaatveranderingen, het opraken van fossiele brandstoffen en de snelle afname van insecten in de wereld illustreren de veranderende relatie die wij als mensheid hebben met Moeder Aarde. Albert Faber laat zien hoe we, ondanks de inbreuk die we op de aarde doen met alle gevolgen van dien, toch optimistisch kunnen blijven.


Hij gaat bijvoorbeeld in op de Oostvaardersplassen. We noemen het een ‘natuurgebied’. Maar het is gewoon ontwikkeld door de mensen. Als een rechter moet beslissen of Staatsbosbeheer 1830 herten mag afschieten, kan je moeilijk spreken over een inbreuk in de ongerepte wildernis. De scheiding tussen natuur en cultuur is inmiddels onhoudbaar geworden. We zijn als mensen innig verstrengeld geraakt met de natuurlijke wereld. Albert Faber stelt vragen aan bestuurders, politici en beleidsmakers. Want in welke mate mag de mens zich opstellen als ingenieur van de natuur? En, wat betekenen deze nieuwe omgangsvormen tussen de mens en aarde voor de manier waarop we beleid maken?

 

Het tijdperk van de mens vraagt om nieuwe verhalen en perspectieven en ook om verbeeldingskracht. Dat we op zoek moeten naar nieuwe verhoudingen tussen mens, natuur en techniek staat buiten kijf voor Faber. Het Trendbureau concludeert: ‘Daarom gaan we samen met de sprekers en alle aanwezigen kijken wat het handelingsperspectief voor Overijssel inhoudt’.

Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen, leidt deze middag het gesprek, waar het verhaal van Faber verder gestalte krijgt met twee voorbeelden uit de Overijsselse praktijk. Jan ten Tije van MarkeLokaal laat zien hoe je deze optimistische toekomst in de praktijk waar kunt maken door samenwerking en burgerkracht. Wethouder Bram Harmsma van de Gemeente Steenwijkerland vertelt over hoe de lokale overheid economische doelen en natuurbeheer optimaal combineert in de Weerribben.

Iedereen is welkom. Het programma is van 15.30 uur tot 17.30 uur in het Gemeentehuis in Dalfsen. Via deze link kan men zich aanmelden.