Voorlichting bij beroepingswerk

Er zijn op drie plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten over het beroepingswerk. Leden van beroepingscommissies en kerkenraden waar men een vacature op zich af ziet komen kunnen op 18 maart kiezen uit Assen, Arnhem en Utrecht. Deze informatiebijeenkomst over het beroepingswerk vertelt u alle do’s en dont’s die u kunt tegenkomen in het mooie en intensieve wervingsproces.

Het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk biedt deze bijeenkomsten kosteloos aan. De bijeenkomst wil inzicht geven in een wervingsprocedure en advies aanreiken om tot een profielschets en een wervingsplan te komen.

Tijdens deze informatiebijeenkomst leren deelnemers hoe ze het beroepingswerk zo goed mogelijk kunnen organiseren. Wat daarbij de taken zijn van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente.

Natuurlijk is er ook ruimte om eigen vragen in te brengen. Daarbij kunnen vragen zijn naar verschillende vormen van invullingen. Men kan voor een predikant gaan, maar er zijn ook mogelijkheden om eerst voor een ambulante predikant of een interim predikant te kiezen. Onder bepaalde financiële voorwaarden kunnen gemeenten daarvoor zelfs subsidie krijgen van

De bijeenkomsten op 18 maart zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur. Men moet zich te voren aanmelden en ontvangt dan een gratis ticket: klik hier.