Naar aanleiding van onderstaand bericht d.d. 9 juli hebben diverse gemeenten belangstelling getoond voor het onderwerp. Het is gelukt om - na de vakantie - contact te leggen met de Jan de Bouvrie Academy. Met Faisa de Vreugd is afgesproken, dat ze in de week van 30 augustus digitaal in overleg zal treden met gemeenten die meer informatie willen. Als u belangstelling hebt om digitaal mee te praten, kunt u zich melden bij k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. U krijgt dan een mailtje met het tijdstip en een link toegezonden. Het gesprek zal plaatsvinden op 31 augustus, 1 september of 2 september. Binnenkort wordt de exacte datum duidelijk. 

Werken met studenten


De Jan des Bouvrie Academy heeft studenten beschikbaar die onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld de vraag: ‘Welke aanpassingen vraagt onze omgeving als we de omgeving meer gebruik willen laten maken van ons kerkgebouw’?

Derdejaars studenten maken dan een inventarisatie, een analyse, een ontwerp en een uitwerking ten dienste van het plaatselijk kerkbestuur. Er zijn geen kosten verbonden aan de studie. Wel moet er iemand zijn die als aanspreekpunt materialen kan aanreiken en kan meedenken met studenten als ze verdere wegen zoeken.

Faisa de Vreugd van de Jean des Bouvrie Academy sprak over de beschikbaarheid van studenten bij een netwerkbijeenkomst over kerkenvisies op 8 juli. Ze gaf aan dat men tot 30 augustus projecten kan aandienen. Dan is er weer een nieuwe lichting van 3-jaars-studenten die voldoende bagage hebben om invulling te geven aan zo’n studieopdracht.

Gemeenten krijgen ‘gratis en voor niets’ uiteindelijk zes posters opgeleverd, een technische tekening, een maquette en eventueel andere concreet afgesproken producten die het eindresultaat van de studie in beeld brengen.

Jorien Kranendijk, projectverantwoordelijk voor kerkenvisies vanuit de overheid, heeft enkele pilots begeleid. Ze sprak over groot enthousiasme zowel bij de studenten als bij de kerkelijke beheerders. ‘Studenten blijken soms iets ontwapenends te hebben en ze faciliteren kerkbesturen die soms nog zoekende zijn’.

Suzan Flokstra – Beute van de provincie Overijssel vertelde dat ook de provincie in het najaar pilots wil starten waarin kerkgebouwen en leefbaarheid van het platteland aan elkaar gekoppeld zijn. De gedeputeerde Roy de Witte ziet kansen om sociaal welzijn en toegankelijkheid van het kerkgebouw in plattelandsgebieden te koppelen.

Tijdens de netwerkontmoeting kwam werd vastgesteld dat Overijssel met 86 procent van de burgerlijke gemeenten die meedoen aan kerkenvisies bij de topprovincies van Nederland hoort. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over kerkenvisies.

Foto: Een voorbeeld van materiaal opgeleverd door studenten na afloop van een onderzoek bij een lokale kerkgemeenschap