Termijnvragen die opkomen bij opvang vluchtelingen Oekraïne

Talloze kerkelijke gemeenten werken mee aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Na het opzetten van de hulplijnen denkt men nu na over de iets langere termijn. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen, er zijn ontmoetingsbijeenkomsten er is onderling overleg van hulpverleners met voornamelijk de gemeentelijke autoriteiten.  Naar schatting heeft inmiddels een kwart van de circa 52.000 vluchtelingen op de één of andere manier werk gevonden.

Tijdens een bijeenkomst van de werkgemeenschap Rijssen kwam de thematiek aan de orde. Voorbeelden van opvang zijn er volop. In Enter heeft de hervormde gemeente het oude dienstgebouw ter beschikking kunnen stellen via de nieuwe eigenaar van het pand. Met 32 bewoners is het pand zo ongeveer vol. Het gaat vooral om studenten die tijdelijk waren neergestreken in Oekraïne en die nu in de woonplaats aan de Regge zijn neergestreken. Onder de studenten zijn mensen met een oorspronkelijke achtergrond in Algerije en India.

In Wierden zijn zo’n 40 vluchtelingen ondergebracht. Ook één van de predikanten heeft mensen in huis.

In Rijssen maakt onder meer de Gereformeerde Gemeente zich sterk voor de vluchtelingen, naast andere kerken. De vluchtelingen komen iedere zondagmiddag om 14.00 uur bij elkaar voor een eigen kerkdienst. De protestantse gemeente Open Hof te Rijssen houdt sinds aswoensdag iedere avond een moment van gebed. Er is een eenvoudige liturgie, er wordt een psalm gelezen en er is ruimte voor gebed. De verstilling wordt dagelijks bezocht door ongeveer tien, vijftien mensen, soms nog iets meer.

In Deventer zijn ook diensten en er zijn verschillende voorbeelden van deelname van vluchtelingen aan reguliere (vaak protestantse) kerkdiensten. Rijssen kent ook voorbeelden van individuele opvang. En in Almelo wordt onderwijs

Buiten de werkgemeenschap zijn zoals bekend talloze plaatsen waar vluchtelingen bivakkeren. Om een paar plekken te noemen: Kamperzeedijk/Genemuiden, IJsselmuiden, Urk (waar vluchtelingen op een boot zijn ondergebracht) en Westerhaar. Gevraagd naar aandachtspunten voor de toekomst, zegt iemand: ‘De opvang op lange termijn is een punt van aandacht, omdat sommige plaatsen weer voor andere doeleinden moeten dienen. En we moeten werken aan blijvend begrip, je ziet bijvoorbeeld dat het leefgeld is vastgesteld, mooi dat het is geregeld, denk je dan, maar als de situatie aanhoudt merk je dat het ook weer vragen oproept’.

In Goor zijn opvangplaatsen gecreëerd in het oude politiebureau. De kerken steunen de vluchtelingen. Vrijwilligers nemen de situatie door met enkele recent binnengekomen vluchtelingen; ze maken een rode-kruis-auto klaar en verzamelen allerlei materialen, waaronder plastic handschoenen en paracetamol. Op de vraag waar actuele vragen liggen, zegt een vrijwilliger: ‘We hebben een meisje opgevangen uit Odessa dat gewond is aan het hoofd. Het is een hele toer om zoiets geregeld te krijgen. We zouden nog iets meer deuren kunnen openen bij de overheden om gewone mensen voort te helpen’.

De classis spreekt in het najaar met de provinciale overheden in Overijssel en Flevoland en met de andere kerken. Heeft u speciale aandachtspunten die u kwijt wilt voor dat gesprek tussen kerken en overheden? Laat het weten via: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl We nemen binnengekomen thema’s mee.

Foto: steen voor de gereformeerde kerk te Ommen (thematisch)