Almere-Buiten diaconale presentieplek

 

De protestantse gemeente Almere-Buiten is officieel een diaconale presentieplek geworden. Er is een contract getekend met Kerk in Actie voor drie jaar om buurtbewoners en nieuwkomers gericht aan te spraken. Er zijn enkele van dergelijke diaconale presentieplekken in Nederland, zoals Apeldoorn, Roermond, Heerlen en Groningen.

Het nieuwe jaar start goed voor geloofsgemeenschap De Drieklank in Almere-Buiten. Het kerkelijk centrum De Drieklank aan de Chicagostraat 101 is een uitgiftepunt geworden voor kleding voor nieuwe bewoners van het AZC. Dit is een samenwerking met het Leger des Heils en het Rode Kruis, en qua vrijwilligers ook nog een keer met de vrijgemaakte kerk Levend Water.

Kerk in Actie helpt gemeenten in bijzondere omstandigheden door ze gezicht te geven in de directe leefomstandigheden. Jonna van den Berge, verantwoordelijk voor het binnenlands diaconaat, brengt de kerkelijke pastores in de plaatsen af en toe bij elkaar, zodat men best-practices kan uitwisselen. 

Ds. Rianne Veenstra vertelt dat men zich voor het diaconale gezicht van de Drieklank heeft gespiegeld in het werk van dr. Samuël Wells in St. Martin-in-the-Fields in Londen. De kerk in Londen is te vinden aan het Trafalgar Square en koppelt eredienst en spiritualiteit aan de diaconale roeping van de kerk. Door de zorg voor minder gefortuneerde mensen, armen en vluchtelingen ontvangt de gemeenschap inspiratie om ook de verkondiging en de vieringen inhoud te geven.

Samuël Wells spreekt van de 4 Cé’s: commerce, compassion, culture en congregational renewal. De vernieuwing van de gemeente vloeit voort uit de inspanningen op de andere terreinen.

In Almere-Buiten geeft men onder meer richting pasen inhoud aan dergelijke basiswaarden. Vorig jaar hielp de kunstenaar Hein Walter uit Almere daarbij, die een uitwerking gaf van de zeven werken van de barmhartigheid. Dit jaar kiest Almere-Buiten voor zeven ondeugden (hoofdzonden), zoals hoogmoed, woede, jaloezie, traagheid, hebzucht, onkuisheid en gulzigheid, die katalysator kunnen zijn voor een positiebepaling in deze tijd.

Foto: kledinguitgifte
Voor achtergronden bij Samuël Wells zie ook het blog van Bert Altena: klik hier.