Prikkel voor Israëlzondag

‘Trouw tot in eeuwigheid?’ is het thema dat centraal staat op de zogenaamde Israëlzondag van 7 oktober 2018. Het thema staat wat haaks op onze cultuur waarin zoveel relaties en contacten een korte spanningsboog verdragen. Op het moment dat je het begrip ‘emet’ gaat verbinden met Israël wordt het geheel nog spannender, want de verwevenheid met het verbondsvolk heeft nogal wat butsen opgelopen onder invloed van de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Wie zich als voorganger of geïnteresseerde wil voorbereiden op het onderwerp kan maandag 17 september terecht bij de provinciale werkgroep Kerk en Israël Overijssel – Flevoland. Deze werkgroep verzorgt een gedachtenuitwisseling over de teksten, de liturgie en de theologie die met de komende Israëlzondag te maken hebben. De bijeenkomst vindt plaats in het Zalencentrum ‘De Kern’ van de Gereformeerde Kerk in Ommen.

Het programma ziet er (in voorlopigheid) als volgt uit:

12.00 uur    welkom (iets over de traditie van de Israëlzondag)   

12.15 uur    exegese van de aangeboden teksten o.l.v. ds Bart Trouwborst

13.00 uur    pauze/ontmoetingsmoment (eigen boterham met koffie/thee)

13.30 uur    voorlezen van twee portretten en uitwisseling van gedachten

14.00 uur    kennismaken met het aangeboden liturgisch materiaal o.l.v. ds. Klaas van der Kamp

14.45 uur    voorlezen van twee portretten en uitwisseling van gedachten 

15.00 uur    afsluiting

Opgave via ds. Reinier Gosker, reiniergosker@gmail.com