E-flits - oktober 2019 -
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio.
_________________________________________________________________

Werkbezoek
De landelijke kerk brengt werkbezoeken aan de classis. Op donderdag 10 oktober komt men naar Overijssel-Flevoland. Almere en Urk staan op het programma. Nieuwe vinex-gemeenten en gemeenten met verankerde infrastructuur. De delegatie bestaat uit René de Reuver (scriba), Jurjen de Groot (algemeen directeur), Nynke Dijkstra (beleidssecretaris) en Roelien Smit (communicatie en fondsenwerving).
 
Geloven in Twente
Gelooft een Twent anders dan iemand van de Veluwe? Op social media ontstond er enige discussie over die vraag. Op donderdagavond 10 oktober is er een ringbijeenkomst in Wierden over ‘geloven in Twente’ waarin het eigene van Twents geloven naar voren komt. Klik hier.

Ziel van Flevoland
Volkskrant-journalist Bert Wagendorp stelde in een artikel dat Almere (en daarachter Flevoland) wel een hart heeft, maar nog zoekt naar een ziel. De werkgemeenschap van pastores komt op 24 oktober bij elkaar en spreekt over de mogelijke bijdrage van pastores aan zo’n gezamenlijke identiteit. Klik hier.

Kerk en Israël
‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smarten’. Die bijbeltekst wil niet zeggen dat je steeds meer weet, en daar verdrietig van wordt. Maar juist dat je begrijpt, dat je vermeende kennis (vooroordelen) moet loslaten. Het is één van de levenslessen van Gé Batterink. Op zaterdag 5 oktober neemt ze afscheid en de classicale werkgroep Kerk en Israël. Er is een aansprekend programma om dat afscheid heen gebouwd. Klik hier.

Kerkendag Deventer
Met allerlei workshops en een taartbuffet houden protestantse gemeenten in de regio Deventer een regio-dag op zondag 6 oktober. Het begint ’s ochtends met een gezamenlijke viering in de Lebuïnus, waar voorgaan: ds. Ingrid de Zwart (Deventer), ds. Siebe Roozenboom (Holten) en ds. Henk Schuurman (Colmschate). Klik hier.

Kerkgebouwen Twente
Het Overstigt organiseert een bijeenkomst in Twente op 7 oktober over de toekomst van de Twentse kerkgebouwen. ‘Gezamenlijk of apart?’, is één van de vragen die aan de orde komen. Frans Jozef van der Vaart (RKK) verzorgt een inleiding.

Protestant
De naam ‘protestant’ is te danken aan een rijksdag in Spiers (1529) waar aanhangers van de gereformeerde leer uitspraken dat Gods eer en persoonlijk heil niet ondergeschikt zijn aan overheidsgezag van de keizer. De gemeente Kampereiland praat daarover tijdens een gemeenteavond (1 oktober), waar de gemeente zichzelf de vraag stelt of men ‘hervormd’ wil blijven heten of ‘protestants’.

Classis en consideraties
De classis Overijssel-Flevoland komt bijeen op dinsdagavond 29 oktober. Op de agenda staan onder meer: beleid rond pastoraat in gemeenten (predikanten en kerkelijk werkers), verkiezingen,  hoe ver zijn we met de vorming van ringen? en consideraties over tijdelijke dienst e.a. Rond dat laatste thema is nogal wat te doen. De landelijke kerk geeft kerkenraden meer tijd om te reageren. Tot 1 december kan men als kerkenraad nog een reactie sturen aan de classis.

Oecumene
Kerken in de provincie Flevoland komen donderdag 3 oktober bij elkaar. Kerken in de provincie Overijssel gingen hen voor op 25 september. Er worden Kringen van Kerken gevormd in de regio, een flinterdun netwerk, om op belangrijke momenten elkaar makkelijker aan te spreken en samen op te trekken.

Conflicten
De classis heeft met het wel en wee te maken van plaatselijke gemeenten. Het wee vraagt ook zijn tijd en brengt soms verzuchtingen met zich mee van ‘dat dit in de kerk gebeurt’. Op de website een blog met mijmeringen van Dietrich Bonhoeffer die wijst op de onvermijdelijkheid van menselijke toestanden. Klik hier.
____________________________________________________________

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 2 (oktober 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.