Nieuwjaarsdwarrel voor de classis Overijssel-Flevoland

Wat komt er in 2022 op ons af? Laten we elkaar een hart onder de riem steken. Vanuit die intentie vindt er voor predikanten, pastores en andere ambtsdragers een nieuwjaarsdwarrel plaats; een digitale variant op de nieuwjaarsborrel. Wie wil kan er bij zijn. Even een mailtje sturen naar k.vanderkamp@protestantsekerk.nl en je ontvangt een linkje om er bij te zijn.

De nieuwjaarsdwarrel vindt plaats op donderdagavond 6 januari van 20 uur tot 21 uur. De ontmoeting kent de volgende onderdelen:
* welkom
* nieuwjaarspraat van de classispredikant
* reacties en wensen voor 2022 
* een vier- en hier-kwis
* vaarwel

De classispredikant Klaas van der Kamp verzorgt de nieuwjaarspraat. Hij gaat in op thema's die in 2022 te verwachten zijn; variërend van wat er in de classis en de synode wordt besproken, tot de meer maatschappelijk getoonzette onderwerpen als gemeenteraadsverkiezingen en Floriade. 

Bij de vier- en hier-kwis komen op speelse wijze een aantal momenten voorbij die in 2021 een rol speelden in de kerk en de regio. De formule van 'Even tot hier' wordt gebruikt als methodiek. 

Bij reacties en wensen voor 2022 krijgen de deelnemers de kans om zelf het woord te voeren. Ze kunnen een nieuwjaarswens inbrengen; een gedachte uitspreken die opkomt bij de nieuwjaarspraat van de classispredikant of nog algemener een idee delen. Afhankelijk van de omvang van de groep is er meer of iets minder ruimte voor dit onderdeel. 

Opgave kan tot dinsdag 4 januari 21.00 uur.