Prognoses woningbouw Overijssel gericht op huidige bebouwing


De burgerlijke overheid legt accent op bebouwing de komende jaren binnen de bestaande bebouwing. Het is aannemelijk dat voorzieningen zoals de kerk in het beleid daar rekening mee houden.

Het team beleidsinformatie van de provincie Overijssel heeft cijfers naar buiten gebracht over de woningengroei de komende jaren. Op basis van de harde bouwplannen van de Overijsselse gemeenten wordt verwacht dat 42% van de nieuwe woningen in de periode 2019-2029 binnen bestaand bebouwd gebied zal worden gerealiseerd.

Het percentage binnenstedelijke woningen in de harde plannen is in Twente (58%) hoger dan in West-Overijssel (30%). De grote steden (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle) verwachten relatief veel nieuwe woningen binnen het bestaand bebouwd gebied te realiseren: 52%. Maar ook een aantal landelijke gemeenten heeft veel binnenstedelijke plannen, bijvoorbeeld Hof van Twente (90%) en Oldenzaal (78%).

Het beleid van binnenstedelijk bouwen heeft enerzijds te maken met het verlangen de weidegebieden zo veel mogelijk te ontzien. Tegelijk sluit de ontwikkeling aan op de wensen van woningzoekenden. 68% van de Overijsselse huishoudens met een verhuiswens wil het liefst binnen het bebouwd gebied wonen. 15% heeft een voorkeur voor wonen in landelijk gebied met verspreide bebouwing, 17% zou het liefst aan de rand van een woonplaats wonen.

In de periode 2016-2018 werd 49% van de nieuwe woningen in Overijssel binnenstedelijk gebouwd. In de periode 2016-2018 zijn in Overijssel 2.480 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd door het verbouwen van bestaande gebouwen zoals winkels en kantoren. De meeste nieuwe woningen zijn op deze manier in de grote Overijsselse steden gerealiseerd: 775 in Enschede, 485 in Zwolle, 310 in Deventer, 275 in Hengelo en 140 in Almelo (CBS 2019).

Foto: Kaart provincie Overijssel internet