Uitdaging evenzeer voor burgers als voor boeren

Het probleem van de grenzeloosheid van de economie vraagt om een veel groter gesprek dan alleen het gesprek over stikstof. Het gaat om een gesprek dat de lange termijn op het oog heeft en recht doet aan zowel de boeren, de burgers als de aarde.

Woorden van die strekking heeft ds. Marco Batenburg, preses van de synode van de Protestantse Kerk op 21 juni naar buiten gebracht. ‘Bij dit gesprek moet iedereen aan tafel’, zegt de preses, die ooit als predikant begon in Zalk. ‘We moeten weg uit de polarisatie. Want niet iedereen is boer, maar iedereen eet. De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving uit de bocht gevlogen? Wat is 'genoeg'? Waar liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn echte perspectieven binnen die grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping? Wat zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren? De kerk wil een plek zijn waar deze vragen gesteld kunnen worden. Niet in een debat tegenover elkaar, maar in gesprek als broeders en zusters met een gezamenlijke taak in de zorg voor de schepping’.

Er hoeft wat Marco Batenburg betreft niet echt gekozen te worden tussen boeren en natuur. Boeren zijn lange tijd juist gezien als mensen die de natuur onderhielden. Het is de samenleving als geheel die ins ontspoord, met de nadruk op permanente groei. ‘Daarmee is de samenleving in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en de boeren plukken daar nu de wrange vruchten van’.

Batenburg legt een verbinding naar het scheppingsverhaal in Genesis. ‘In Genesis schept God de mens Adam uit de aarde (Adama). De mens staat dus per definitie in verbinding met de aarde. Vervolgens krijgt de mens de opdracht die aarde waaruit hij zelf is geschapen, te bewerken en bewaren. Letterlijk met beide voeten in de klei’.

Vroeger waren er in verschillende regio’s werkgroepen Kerken en Landbouw. In Fryslan vind je nog steeds zo’n werkgroep onder leiding van voorzitter Douwe Hiemstra, raadslid van de gemeente Smallingerland (CDA). Klik hier. 

Foto: 'De Ziel' is te vinden tussen Dalfsen en Ommen; de foto is hier geplaatst als associatie om boeren en burgers samen te laten optrekken bij het rechtdoen van de ziel van de natuur. 'Ziel' als woord komt overigens als inborst van 'trekken'; die etymologie wijkt af van het dialectwoord voor 'zijl' (spuisluis).