Jongeren naar gevangenis en voedselloket


De kerk biedt mogelijkheden aan jonge mensen om verder kennis te maken met het diaconaat. In de classis Overijssel – Flevoland zijn er twee bijeenkomsten die wellicht jonge mensen aanspreken. Een groepje jongeren wordt in de gelegenheid gesteld op zondag 6 oktober de gevangenis in Zwolle te bezoeken. Een andere groep kan meedoen met een maaltijd bij het voedselloket in Almere. Over beiden iets meer.

Zwolle

Een groep jonge achttienplussers gaat met de kerk de gevangenis in van Zwolle. De kennismaking met de gedetineerden wordt georganiseerd door de protestantse kerk (Kerk in Actie en JOP).

De jongeren wonen in de gevangenis twee korte kerkdiensten bij (mannen & vrouwen), ze ontmoeten gedetineerden, vrijwilligers en een diaconaal pastor. De bijeenkomst vindt plaats op zondag 6 oktober van 8.30 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Er zijn al enkele jongeren die willen deelnemen aan deze ontmoeting. Via de website en nieuwsbrief wordt de voortgang van dit soort evenementen gemeld.

Almere


Er is nog een activiteit die zich richt op de verbinding van jonge mensen en diaconaat. Jonge mensen die dat willen, kunnen samen koken en eten met jongeren bij de VLA, het voedselloket Almere. VLA is niet zomaar een voedselbank, maar één met een duidelijke visie op mens-zijn en menswaardig samenwerken. Dat wordt concreet zichtbaar in hun werkwijze. Jonge mensen die VLA bezoeken krijgen informatie over het project en ervaren sfeer en omstandigheden.

Een bezoek kan plaatsvinden ergens begin oktober. Jonge mensen, c.q. groepen, komen niet alleen langs, maar ontvangen allerlei achtergronden en informatie in een follow-up.

Wil je meer informatie over één van deze projecten? Stuur dan een e-mail naar Astrid Damstra: a.damstra@protestantsekerk.nl


Foto: gevangenis Zwolle internet