ZWO-verkenning Twente

Kerk in Actie speelt in op de nieuw gevormde classis Overijssel-Flevoland. Eén van de aanpassingen die men verkent, is het koppelen van de classis wat betreft zending en werelddiaconaat aan een concreet gebied. Eerder waren er diverse gemeenten in Flevoland die inhaakten op de voorstellen en positief reageerden op de koppeling aan Zuid-Afrika.

Evelien Vrolijk, consulente voor onder meer de regio Overijssel, laat weten dat mogelijk ook Overijssel bij deze insteek baat kan hebben. Enschede en Goor hebben positief gereageerd. Op maandag 9 september organiseert Kerk in Actie een bijeenkomst om verdere ideeën uit te wisselen in Twente. Plaats van samenkomst is Enschede. 

Mogelijk kan één en ander tot gevolg hebben dat men vanaf 2020 samen in actie komt voor Zuid-Afrika. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat er dit najaar een Zuid-Afrikaanse een uitwisselingsstudent op bezoek komt.