Kampen-IJsselmuiden model voor opvang kerken

Kunnen we mensen bemoedigen en inspireren die zich bezighouden met kleinschalige opvang van vluchtelingen? En kunnen we diaconieën die overwegen meer werk te maken van de opvang op menselijke maat opgedane ervaringen laten zien? Vanuit die gedachte wordt er op donderdag 29 september een bijeenkomst georganiseerd in het hervormde kerkelijke centrum ‘De Zaaier’ in IJsselmuiden.

Het model-Kampen. Zo wordt het door de directie van de protestantse dienstenorganisatie wel genoemd. Het gaat dan om kleinschalige opvang van vluchtelingen, waarbij er ruimte is voor persoonlijke ontmoeting en individuele aandacht; een menselijke maat dus. Het managementteam van Kerk in Actie kwam met de algemeen directeur van de dienstenorganisatie op vrijdag 1 juli persoonlijk een kijkje nemen in IJsselmuiden en Kampen om met eigen ogen te zien hoe het vluchtelingenwerk in deze gemeente vorm en inhoud heeft gekregen. De opvang had de landelijke pers gehaald vanwege de unieke samenwerking tussen burgerlijke gemeente en kerkelijke gemeenten.

Van de ruim driehonderd vluchtelingen in de gemeente Kampen wordt ruim driekwart opgevangen door kerkelijke initiatieven. Dat gebeurt op bijna dertig locaties, gerund door kerkelijke vrijwilligers. Particuliere gastgezinnen vulden aan wat er verder aan opvang nodig was. Ds. Martin van Dam (Dorpskerk IJsselmuiden) vertelde de landelijke delegatie desgevraagd over de ervaringen. Er waren al voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne goede contacten met mensen in Oost-Europa en het kostte dan ook weinig inspanning om mensen te motiveren vluchtelingen uit het gebied op te vangen in de IJsseldelta. Het interkerkelijke initiatief 'Hulp4Oekraine' begon vanuit de hervormde gemeente (Dorpskerk) en vanuit deelgemeente De Hoeksteen waren er spontaan ondersteuningsacties aansluitend bij een bestaand gemeentecontact. Ook andere kerken zagen de noodzaak hulp te bieden en zo groeide de samenwerking. De burgerlijke overheid onder leiding van burgemeester Sander de Rouwe bleek bereid om de portemonnee te trekken voor het humanitaire werk dat de kerken uitvoeren (klik hier).

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie in Utrecht, was onder de indruk en vroeg kerkelijke collegae een avond te organiseren waarin mensen zich konden laten informeren over het initiatief. Zo was het idee voor 29 september geboren. Ds. Wilbert Dekker (Westerkerk Kampen), preses van de classis, bleek bereid mee te werken aan de ontmoeting als gespreksleider.

Jurjen de Groot schreef over zijn ervaringen in Trouw (klik hier): ‘Op vrijdag 1 juli jl. was ik samen met het managementteam van Kerk in Actie te gast in de gemeente Kampen. Daar zijn goede ervaringen opgedaan met het faciliteren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de kerken. Voorbeelden als deze verdienen navolging. Kleinschalige opvang is eenvoudiger te realiseren en levert meer op: kwalitatief betere opvang en meer maatschappelijke acceptatie’.

Hij ziet het model-Kampen als opmaat voor ander vluchtelingenwerk. Hij schrijft daarover: ‘Uit onderzoek van Kerk in Actie blijkt dat wat kerken nu al doen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen weinig verschilt van wat men bereid is te doen voor asielzoekers. Alles verandert wanneer je elkaar echt leert kennen. Bij Kerk in Actie kennen we talloze verhalen van kerkmensen die betrokken zijn bij gevluchte Syriërs, Afghanen of mensen uit Afrika. Zoals een Joods gezegde vrij vertaald luidt: 'De nacht eindigt en de dag begint, als je in het gezicht van de ander je naaste herkent’’.’  

De ontmoeting in IJsselmuiden staat open voor iedereen en heeft de titel gekregen: 'Opvang van vluchtelingen door kerken'. Ervaringsdeskundigen delen de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang. De bijeenkomst in de Zaaijer (Dorpsweg 38) is van 18.00 tot 21.30 uur en begint met een ontmoetingsmaaltijd. Meer weten en aanmelden? Klik hier.

Foto: Opvang op kleine schaal (PKN in IJsselmuiden)