Scribaeberaad jaren negentig

Er is sinds 2018 een overleg van classispredikanten. De synode heeft daaraan voorafgaand lang gesproken over de vraag of een classispredikant tot zegen van de kerk zou kunnen werken. En ook de vraag naar de bevoegdheden speelde een grote rol in de synodezittingen. Aanvankelijk was er het idee dat hij of zij voorzitter zou moeten zijn. Dat is ter elfder ure veranderd. Het werd een assessor. 

Met al die discussies zou je haast vergeten dat er in de jaren negentig al iets vergelijkbaars bestond in de hervormde kerk. Daar heetten deze mensen provinciale scribae. En ze kwamen bij elkaar in een scribaeberaad. In het boek 'De Bijna-Bisschop' refereer ik aan deze mensen. Interessant is ook de bevoegdheden die ze hadden: ze waren scribae, dus verantwoordelijk voor alle correspondentie en in het verlengde daarvan voor de goede procedures en voor de begeleiding van de gemeenten. Sommige scribae waren ook directeur van een provinciaal bureau. 

Ieder jaar wisselde het voorzitterschap en het scribaat van het scribaeberaad. Dat is ook zo met het overleg van classispredikanten. In 2019 was voorzitter ds. Trinette Verhoeven (Utrecht) en secretaris was ds. Jaap van Beelen (Gelderland-Oost). In 2020 wordt voorzitter ds. Jan Hommes (Groningen-Drenthe) en secretaris wordt ds. Wilbert van Iperen (Veluwe). De jaarlijkse wisseling wil uitdrukken dat de groep geen formeel college vormt, maar slechts informeel de kerk dient. Het mag niet een instituut op zichzelf worden. 

Op deze oude archieffoto is de samenstelling te zien van het eerbiedwaardige college: (v.l.n.r. voor het oude Hydepark) Arie Bijl (Zeeland), Piet van Dijk (Brabant-Limburg), Klaas van der Kamp (Overijssel-Flevoland), Ton Zevenbergen (Zuid-Holland), Tim Kansel (Friesland), Lieuwe Giethoorn (Groningen-Drenthe), Arie Romein (Gelderland), Gerrit-Jan Wisgerhof (Utrecht), Jan Bruin (Noord-Holland).