Generale Synode

De classis Overijssel-Flevoland heeft vijf mensen in de Generale Synode. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en proberen het geluid uit de regio aan te reiken in de landelijke vergadering. Ze rapporteren terug wat er zoal in de synode is gebeurd. 

Klik hier voor een impressie van november 2019 van Oane Reitsma (Enschede).