Werkgemeenschap Noordoostpolder over ambt en late roeping

Hoe zouden jullie invulling geven aan de verantwoordelijkheid van een kerkelijk werker? Hoe kijken jullie naar het onderscheid tussen de dienaar des Woords en de ouderlingen c.q. diakenen? Twee vragen waarover de werkgemeenschap Noordoostpolder sprak op 5 april in Tollebeek. Ds. Ilonka Terlouw vertelde de collegae over haar werkzaamheden voor de theologische werkgroep die de ambtsdiscussie voorbereidt voor de juli-vergadering. Ze deelde enkele dilemma's van de werkgroep met de werkgemeenschap. 

De werkgemeenschap Noordoostpolder heeft weer ruggengraad. Met de komst van enkele nieuwe predikanten en pastores zijn er weer mensen die de leiding van de werkgemeenschap op zich willen nemen en die investeren in de meerwaarde van een collegiaal overleg. Urk en Noordoostpolder trekken daarbij samen op. 

Naast de inhoudelijke discussie, die we hier laten rusten om de werkgroep alle ruimte te bieden met een rapportage te komen in de juli-vergadering van de synode, zijn er praktische ervaringen die worden uitgewisseld. De protestantse gemeente Luttelgeest heeft in ds. Evert van der Veen uit Oldemarkt, een tijdelijke invulling gegeven aan het kerkelijke werk. Ds. Teade Deelstra vertelde dat hij naast zijn werk in Nagele, Creil en Espel nog enkele tienden beschikbaar heeft. En ds. Henk Rodenhuis, predikant in de protestantse gemeente te Ens, brak een lans voor de zij-instromende predikanten, de late roepingen. Hij vroeg daarvoor om meer begeleiding en beleid. 

De werkgemeenschap komt nog voor de zomer opnieuw bijeen op Urk.