Wel samenwerking, maar niet nu

Een meerderheid van de kerken houdt er rekening mee dat men binnen vijf jaar afspraken over de pastorale bezetting moet maken met andere gemeenten. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van de kerkenraden, die in de regio Vroomshoop bij elkaar zouden komen, maar door het coronavirus zich moesten beperken tot een schriftelijke reactie.

Op korte termijn is er één gemeente die concreet wil samenwerken en twee gemeenten sluiten niet uit dat ze niet helemaal uitkomen.

Als classispredikant heb ik tot nu toe de ervaring in andere streken van Overijssel en Flevoland dat de reacties in de regio Vroomshoop aansluiten bij wat men elders zegt. Vooral de ongelijktijdigheid van de vraag maakt het manoeuvreren lastig. Verschillende gemeenten zien dat er iets moet gebeuren, maar de één staat het water nu aan de lippen en de ander denkt dat de situatie zich pas voordoet over drie jaar. Het risico bestaat dat de situatie over drie jaar net omgekeerd is. De gemeente met nood nu, heeft inmiddels conclusies getrokken en de gemeente die dan in nood verkeert, kan geen directe partner vinden.

De gemeenten die samenwerking wenselijk achten nu of op termijn worden rechtstreeks geïnformeerd met naam en toenaam over de stand van zaken. Met anderen komt de thematiek later aan de orde op het moment dat er weer vergaderingen kunnen worden gehouden.

De volgende vragen zijn voorgelegd aan de tien kerkenraden die hadden ingetekend voor Vroomshoop. Vijf hebben er inmiddels gereageerd.

Het gaat om de volgende vragen:

1. Hoeveel formatie is er op dit moment in jullie gemeente bezet voor een predikant en hoeveel door een kerkelijk werker?
2. Op  hoeveel formatie hebben jullie op dit moment in jullie gemeente een vacature qua predikant en qua kerkelijk werker?  
3. Kan je een schatting maken op een schaal van 0 tot 10 of jullie binnen vijf jaar behoefte hebben aan een samenwerking op formatie met een andere gemeente? (een 1 betekent: helemaal niet; een 6 betekent misschien; een 9 betekent zeker wel; waarbij het ‘rapportcijfer’ wat je geeft op geen enkele manier verplichtingen schept).
4. Heb je op dit moment behoefte aan concrete afspraken met een andere gemeente om formatie te bundelen? (‘ja’ impliceert dat ik vanuit de classis contact zoek om de mogelijkheden te verkennen; ‘nee’ impliceert dat ik vanuit de classis op dit moment geen initiatieven hoef te nemen).

Hieronder de antwoorden verdeeld over vijf gemeenten:
                             Gemeente 1 / Gemeente 2 / Gemeente 3 / Gemeente 4 / Gemeente 5
Huidige formatie:           0,4             0,25              1,0             0,8p & 0,4k   0,6p & 0,4k
Vacatures:               0,5p & 0,2k      0,4                0,0                  0,4k             0,0
Binnen 5 jaar:             mogelijk       10                  10                   4                 nee
Concreet behoefte:      mogelijk      eventueel         ja                  nee               nee