Leentjebuur en verjonging

‘Stel, zondag worden er in een gemeente kerkrentmeesters bevestigd. Wat zou jij tegen hen willen zeggen?’ Die vraag krijgt Henk van der Wal, voorzitter van de afdeling Overijssel-Flevoland van de VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN) in de jongste uitgave van Kerkbeheer voorgelegd. Het is een jubileumnummer in verband met het honderdjarig jubileum van de VKB. De diverse regio’s worden belicht, waaronder de classis Overijssel-Flevoland.

Henk van der Wal uit Heino geeft leiding aan de classicale afdeling. De afdeling is opgericht in 1929 en telt 129 leden (colleges van kerkrentmeesters). In zijn dagelijks leven is Henk bestuurder bij scholen voor speciaal onderwijs en interim manager/bestuurder in het (hoger) onderwijs.

Henk van der Wal antwoordt op de gestelde vraag naar het advies voor nieuw aantredende kerkrentmeesters: ‘Ga een cursus kerkrentmeester volgen. Dan zie je iets van de complexiteit en van de omvang van de taken. Zorg er verder voor dat je anderen ontmoet en probeer van elkaar te leren. Speel ‘leentjebuur’. Het is echt een probleem als je alles zelf wilt oplossen. Een goed kader kijkt ook bovenlokaal en is toekomstgericht. Als afdeling proberen we hierin te stimuleren. Kijk niet vijf, maar twintig jaar verder als college van kerkrentmeesters’.

Aan volgende vraag luidt: ‘Welke kansen hebben kerkrentmeesters in jullie werkgebied, volgens jou?’

Henk van der Wal: ‘Er zijn zeker kansen. De wereld is niet maakbaar en het gevoel van religiositeit zal niet afnamen al is de vorm nog onduidelijk nu. Als het gaat om kerkbeheer is het zaak om de inhoud te volgen en te kunnen faciliteren. Dat gaat verder dan allen de boekhouder zijn. Natuurlijk moet er wel ruimte zijn om te kunnen experimenteren. Als de inhoud er is en aanslaat, komt er geld en vormt zich de structuur vanzelf. Op snelheid hoef je niet te sturen, de snelheid wordt bepaald door de behoefte en de inhoudelijke voortgang’.

‘Fusie is niet het toverwoord. Pas ervoor op om iets overboord te gooien. Je ziet ook al snel op kerkjuridisch terrein waardoor het er niet eenvoudiger op wordt. Zorg voor een goede balans’.

Vraag: ‘Wat zou de focus van jullie afdeling kunnen zijn de komende jaren?’

Henk van der Wal: ‘Verjonging in de colleges is wenselijk en dat geldt ook voor ons eigen afdelingsbestuur. We willen dichtbij het functioneren van lokale gemeenten staan. Als afdeling zijn we de ogen en oren van de VKB. We moeten vertalen van wat er gebeurt naar dienstverlening. Een kerkrentmeester heeft idealiter ervaring in het maatschappelijk verkeer, weet hoe dingen gaan en kan met een open mind naar de omgeving kijken. Kerkrentmeesters geven leiding in een complexe organisatie. Als afdeling willen we kerkrentmeesters ondersteuning in hun lokale gemeente. Ze zijn degenen die betrokken zijn op de kerk en het is prachtig om hen daarin te kunnen faciliteren’.