Geloven in Samenleven

De Stichting Geloven in Samenleven houdt donderdag 21 november een regionale bijeenkomst in Zwolle. Wie geïnteresseerd is, kan daar bij zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de Ulu moskee. De organisatie laat enkele inspirerende voorbeelden zien van lokale samenwerking tussen diverse religies. Dat heeft Jan Post Hospers, medewerker van de dienstenorganisatie in Utrecht, bekend gemaakt.

De voorbeelden zijn bedoeld als spiegel voor bezoekers om in de eigen situatie mee verder te gaan. Verder zal het bestuur van de stichting ook wat meer vertellen over zijn plannen. De bedoeling is dat er de komende twee jaren nog vier van deze regionale bijeenkomsten zullen worden georganiseerd in die delen van Nederland waar ‘Geloven in Samenleven’ (GIS) nog niet actief is.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 inloop
15.00 welkom door voorzitter Rasit Bal
15.05 toespraak Hanneke Gelderblom-Lankhout, vanuit de joodse religieuze organisatie lid OJCM
15.15 presentatie Stichting Geloven in Samenleven
15.30 Korte presentaties van de workshops
16.00 eerste ronde met 5 parallelle workshops
17.00 tweede ronde met 5 parallelle workshops
18.00 samen eten
19.00 afsluiting en daarna de mogelijkheid om de Ulu Moskee te bezoeken.

De Ulu moskee te Zwolle (http://ulumoskeezwolle.nl/) is te vinden aan de Gombertstraat 340, 8031 MK Zwolle. U kunt zich opgeven via de website (www.geloveninsamenleven.nl/aanmelden-workshops/view/form) of rechtstreeks via info@geloveninsamenleven.nl. Bezoekers moeten hun naam, email, telefoonnummer en voorkeur van workshop opgeven. Er zijn er zes.


Workshops

  1. ‘Weerbaar Meppel’


In Meppel zijn enkele Marokkaanse Nederlanders enthousiast aan de slag gegaan met hun eigen jongeren. Je kunt blijven mopperen dat de politie bij onrust altijd weer naar Marokkaanse jongeren kijkt, maar je kunt ook de handschoen oppakken… Het levert mooie en zinvolle activiteiten op, die jongeren aanspreken.


2. Vrouwen ontmoeten vrouwen


In Deventer komt een groep christelijke en islamitische vrouwen al jaren regelmatig bijeen. Ze doen allerlei dingen samen en delen gaandeweg lief en leed. Wat gaat goed? Waar liggen de knelpunten? Wat vraagt dit van de deelneemsters en ook van de besturen van kerk en moskee?


3. Groene kerk en groene moskee


Een aan uw situatie aangepast duurzaam initiatief. Hoe krijg je een duurzame energiehuishouding in de moskee of de kerk? Hoe betrekken we de bezoekers van de moskee of de kerk hierbij? Kun je iets bedenken om samen op te pakken dat actueler is?! En al helemaal de moeite waard omdat de Islamitische Stichting Nederland een eigen project-opzet en -materiaal heeft, en kerk en moskee landelijk bij dit thema samenwerken.

4. Project Bruggen bouwen


Na Enschede (waar het project alweer een flinke tijd draait) wordt er nu in Leeuwarden hard gewerkt om ‘Bruggen bouwen’ ook daar van de grond te krijgen. Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een

manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er radicalisering dreigt onder een groep jongeren?


5. Collegiaal overleg imams en pastores


Ervaringen delen en elkaar ondersteunen schept een band. Graag willen we een start maken met collegiale overleggen van imams en pastores. Hierbij kan het gaan om het samen bespreken van samenlevingsvragen, maar ook om het met elkaar bespreken van de preken. Na de godsdienstconflicten op Ambon van 1999-2004 is dit één van de activiteiten die ze daar samen afgesproken hebben om zulke conflicten in de toekomst te voorkomen. Voor GIS is dit een nieuw project. Diegenen die hier graag in mee willen denken, zijn van harte welkom.


GIS beschikt over een pool van sprekers (https://www.geloveninsamenleven.nl/voorlichting-gis) die graag op locatie hun kennis willen delen. Dat kan gaan om een presentatie in een kerk, moskee of een synagoge. Maar het is ook voorstelbaar dat er gezamenlijke studiedagen georganiseerd worden. Maak kennis met de diverse sprekers. Ze zijn aanwezig.


De contactpersonen van Geloven in Samenleven zijn:

Ayhan Aktas (aktas52a@hotmail.com)

Itse de Boer (itse.de.boer@hetnet.nl)

Chris Dees (47kortgene@gmail.com)

Nasr Errabhi (nasr86@gmail.com)

Evert Jan Hefting (ejhefting@gmail.com)