Geestelijk leiderschap in classis

Je vindt op internet talloze hits over ‘leiderschap’. Maar de combinatie ‘geestelijk leiderschap’ kom je eigenlijk alleen tegen bij de protestantse kerk. Het is gekoppeld aan de classis, c.q. de classispredikant. Ds. Hans van Solkema ging tijdens de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland op 18 september door op het begrip door over Barnabas te spreken (Handelingen 11: 19 v.v.). Hij kwam tot een drietal aandachtspunten die een rol spelen bij het geestelijk leiderschap. Het gaat om het zien van de ander. Over het zich verheugen over de ander. En om de aansporing trouw te zijn.

De woestijnvader Johannes Cassianus vergelijkt het geestelijk leiderschap met het werk van een geldwisselaar. Hij toetst of de munt echt van goud is. Hij kijkt welke beeltenis er op staat. Hij beziet waar de munt is geslagen. En hij weegt het gewicht van de munt. Al die handelingen kan je toepassen op het leiderschap, waarbij het uiteindelijk draait om de vraag: Hebben we een zuiver oog?

Ds. Klaas van der Kamp ging na de pauze verder door op het thema van het geestelijk leiderschap en koppelde dat aan de regio Overijssel-Flevoland.  Hij besprak typeringen die zijn gegeven van de mensen in Overijssel en in Flevoland rond trefwoorden als ‘relatie’, ‘vertrouwen’, ‘vrijheid’ en ‘wijsheid’ (klik hier). In het gesprek ging het over de vraag in hoeverre je dergelijke typeringen kunt doorvoeren, waar de streekgewoontes sterk beïnvloed worden door sociale media en actieve migratiestromen.

Als opening voor het gesprek kwam een gebed aan de orde, waarbij iedere afgevaardigde werd gevraagd een favoriet woord of zinsnede te kiezen. Woorden als ‘zorgzaam’, ‘belofte’ en ‘pelgrim’ waren herkenbare termen. De drie onderdelen van het gebed waren vanuit diverse bronnen samengesteld, respectievelijk van Thomas a Kempis  (Zwolle), Paul Gehlings (Enschede / Zwolle) en Rianne Veenstra (Almere). Een verkenning van de favoriete woorden wees uit, dat de meeste herkenning gevonden werd bij Thomas (11 keer), vervolgens bij Veenstra (6 keer) en Gehlings (3 keer). De herkenning ging door alle streken van de classis heen, waarmee nog eens werd benadrukt dat karaktertrekken per regio maar tot op zekere hoogte zijn te hanteren.

Gebed

Here God, het is waar wat U zegt:
Uw zorgzaamheid voor mij is groter dan alle zorg die ik voor mijzelf kan hebben.
Wie niet al zijn zorg op U werpt,
staat inderdaad wel heel wankel.
Here, wanneer mijn wil maar recht en vast op U gericht mag blijven,
doe dan alles met mij wat U behaagt.

Het wordt voorjaar, Here,
nu de lucht van de winter zich vermengt met verborgen groen.
De bloemen woelen in hun bedden.
Uw licht zet aan, van porselein tot gloeiend ijzer, Uw belofte aan ons.
Het leven ondergaat een nieuwe geboorte,
Uw scheppende hand vergeeft ons de kou.

Wil mij met de geest van een pelgrim bezielen.
De onbewerkte aarde wacht.
Het weidse landschap verspreidt zijn lokroep.
Maak mij ruimhartig.
Dat ik mens mag zijn met allen,
zorgzaam voor allen.

Amen

De classicale vergadering trof verder diverse interne regelingen. Er kwam een rooster van aftreden. Er werden vier afgevaardigden naar de generale synode gekozen, terwijl er nog één vacature in te vullen valt met een predikant, liefst uit de ringen Ommen, Hardenberg, Kampen of Enschede. De indruk bestaat dat de ringen een goede start maken. De classis spreekt volgende keer verder over de financiële keuzes onder de ringen en de werkverbanden.  De afgevaardigden naar de generale synode zijn: diaken M. Meun (Flevoland), ouderling-kerkrentmeester J. Kippers (Almelo), diaken P.J. Hofman (Deventer) en ouderling G. van Tol (Zwolle).