E-flits – maart 2021 -  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer ruimte
De landelijke richtlijnen van de kerk zijn in navolging van de maatregelen van de overheid versoepeld (klik hier). Er is weer ruimte voor beperkte samenkomsten en bescheiden vormen van zang.  Met een groep van dertig kerkenraadsleden is er in de classis ook (digitaal) nagedacht over een (gedeeltelijke) lockfree en hoe je daar als kerk op kunt inspelen (klik hier).  

Biddag
De coronacrisis kleurt biddag voor gewas en arbeid op 10 maart. Kerk in Actie en de Raad van Kerken maakten een inhoudelijke brochure onder de noemer ‘van crisisjaar naar jubeljaar’ (klik hier). De scriba van de classis Overijssel-Flevoland schreef een achtergrondartikel (klik hier). En de elf classis vroegen elk twee predikanten om een passend gebed te schrijven. Ds. Csongor Kelemen (Urk) en ds. Esther Scheer-Weijenberg (Tubbergen) stuurden een gebed in vanuit Overijssel-Flevoland (klik hier).

Context
Bijbellezen vanuit je eigen context. Ds. Hennie Marsman (Losser), Hans Tissink (Zwolle) en  Margriet van de Bunt (Biddinghuizen) doen daaraan actief mee tijdens een webinar. Ze lezen samen met Zuid-Afrikaanse collegae het paasverhaal. Wie wil, kan luisteren of meepraten via het beeldscherm op 16 maart. Klik hier.
 
Verkiezingen
In Overijssel en Flevoland gaan naar schatting zo’n honderdvijftig kerken open op 17 maart als stemlokaal bij de verkiezingen. Van baptist tot remonstrant in Hengelo; van rooms-katholiek tot protestant in de Noordoostpolder; van Maranathakerk in Nieuwleusen tot De Poort in Zwartsluis. De kerkgebouwen vervullen daarmee de publieke rol waartoe zowel de dorpskerkbeweging als ook mensen bij de dienstenorganisatie oproepen. Ze wijzen bijvoorbeeld ook op de mogelijkheid de kerk beschikbaar te stellen als onderwijsruimte voor een school tijdens de coronacrisis.

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is een periode van versobering en inkeer. Verschillende protestantse gemeenten kiezen symbolen om daaraan een gezicht te geven. In de regio-Denekamp werken de pastores met stenen (klik hier), in Deventer kleurt men in het hoogkoor een grote regenboog in (klik hier).

Financiën
De classis Overijssel-Flevoland behoort financieel gesproken tot de krachtige regio’s. Dat vertelde Henk Janssen, voorzitter van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken tijdens een classisvergadering (klik hier). De eerste toezeggingen van Kerkbalans ondersteunen deze positieve kijk (klik hier).

Academiepastoraat
Er komt financieel ruimte voor een vernieuwde invulling van het academiepastoraat in de universiteitsstad Enschede. Dat is de consequentie van de gezamenlijke inspanningen van het oude studentenpastoraat, de kerkenraad in Enschede en classicale vertegenwoordigers. Klik hier.

Beeldvorming
Het opbouwen van een gewenst imago hoort tot de basistaken van een kerk en een predikant. Maar je hoeft je daarbij niet te laten framen door de beelden die in de media een rol spelen. Het gaat er vooral om dat je plaatselijk bereikbaar bent en herkenbaar vanuit je Bijbelse roeping. Het breed moderamen van de classis sprak tijdens de laatste vergadering over beeldvorming. Klik hier.

Film
Het onderhouden van de gemeenschap en de verbinding is misschien wel het belangrijkste thema van gemeenten in de coronacrisis. In Nieuwleusen hebben ze er een digitale draai aan gegeven. Eén van de predikanten bezoekt de gemeenteleden waarbij er een filmpje wordt gemaakt van het dorpelgesprek. Het filmpje krijgt een plek in de coulissen van de kerkdienst (klik hier).

Hoger-priester
Het christelijke paasfeest uitgelegd vanuit het Joodse ritueel op Grote Verzoendag. Je komt het in het Bijbelboek Hebreeën tegen. De emeritus-predikant Bart Gijsbertsen uit Kampen geeft tekst en uitleg over ‘de hoger-priester’ in zijn nieuwe commentaar ‘Een betoog van Nicodemus?’. Hebreeën ontkracht het Joodse geloof niet, stelt hij, het zet het verhaal juist in zijn Joodse kracht. Klik hier.
----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 7 (maart 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.