Sofak maakt migrantenkerken verder zichtbaar

Je kunt soms een migrantengemeenschap verder helpen als je een kerkgebouw deelt. Vanuit die gedachte deelt Madelon Grand het boekje ‘Kerken delen’ uit tijdens een informatiebijeenkomst in Amsterdam. Madelon is voorzitter van de stichting Sofar, die zich inzet voor het beschikbaar maken van kennis over kerkzijn in Nederland, de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen migrantenkerken en gevestigde kerken en eventueel financiële ondersteuning van kerkactiviteiten.

Er zijn enkele gemeenten die vanuit de diaconie de stichting Sofar ondersteunen. De landelijke organisatie van KerkinActie stuurt een geoormerkte schenking door. En er is de nooit ophoudende fondsenwerving. Het idee van een kerkgebouw delen is twee jaar geleden verder beschreven in de uitgave ‘Kerken delen’. Daarin staan diverse kerken die hun ruimten niet alleen voor zichzelf houden.

Er zijn diverse voorbeelden in de classis Overijssel-Flevoland van kerken die zoiets doen. Zo biedt de protestantse gemeente van Almere diensten aan in de Arabische taal. Een aantal eigen gemeenteleden van De Drieklank heeft daar het initiatief toe genomen. Zij zagen hoe sommige christenen tussen wal en schip dreigden te raken en bieden deze faciliteit aan. In Hengelo, een andere hoek van de classis, zijn het de rooms-katholieken die onderdak bieden aan een orthodoxe gemeenschap. En in Zwolle biedt de Volle Evangelie Gemeente de Wijngaard ruimte aan voor de Arabisch sprekende gemeente Levend Water.

Voor een overzicht van bekende migrantengemeenten in de classis Overijssel-Flevoland: klik hier.
Voor meer informatie over Sofak, klik: www.sofak.nl