Ontmoeting migrantenkerken en protestantse gemeenten

Migrantenkerken in Overijssel-Flevoland en witte kerken (kerken die al generaties lang in de regio aanwezig zijn) zouden veel vaker dan nu het geval is onderling contact kunnen leggen. Dat was de conclusie van een gesprek tussen Jan Scholten (verbonden aan SKIN, de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland) en Klaas van der Kamp (classispredikant in Overijssel-Flevoland).


Jan Scholten had contact gezocht, omdat hij merkt dat de contacten tussen de diverse kerken moeizaam tot stand komen. Taal, cultuur en sociaal netwerk zijn verschillend en belemmeren een regelmatige gedachtenuitwisseling. En dat is jammer, omdat er tienduizenden migrantenchristenen in de classis Overijssel-Flevoland wonen. Alleen een plaats als Zwolle kent al zo’n kleine veertig migrantengemeenschappen.

Er zijn in het verleden wel eens pogingen geweest om meer verbindingen te leggen. Die inspanningen zijn onvoldoende doorgezet. Het bleef toch wat steken in een bijdrage van een migrantenkerk aan een liturgie of het opstarten van een gezamenlijke maaltijd, weet Jan Scholten. Een contact zou veel meer moeten worden uitgebouwd naar wezenlijke vragen van kerkzijn en uitdagingen die men ervaart in de huidige samenleving.

Er zijn overigens ook wel voorbeelden waar het contact verder komt dan afstandelijke plichtplegingen. De Eritrese Orthodoxe Kerk in Lelystad heeft bijvoorbeeld goede contacten met een plaatselijke protestantse gemeente. Het is de kunst om een echt gesprek op te starten. ‘Jongeren zien orthodoxe leeftijdgenoten samenkomen en horen hen onderling spreken zonder te begrijpen waarover het gaat. Het helpt als je elkaar dan onbevangen aanspreekt en het onderlinge gesprek opstart’.

Jan Scholten en Klaas van der Kamp hebben afgesproken dat ze – als covid het toelaat – in april 2022 een verdere verkenning maken. Het doel is een gezamenlijke benadering te vinden van hoe migrantenkerken en protestantse gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland elkaar iets vaker kunnen ontmoeten en op onderdelen van het leven elkaar kunnen versterken.

Foto: thematisch - deelnemers aan een internationaal forum, waar witte en gekleurde kerken elkaar treffen