Luisteren bij maanlicht

‘De wonderschone kathedraal van Chartres staat niet georiënteerd op de opkomst van de zon, maar is gericht op het hoogste punt van opkomst van de maan. Het kerkelijk zonnejaar in dienst van het Joodse maanjaar? Dit ‘maanlicht’ kleurt het perspectief van alle voorstellingen in die kathedraal. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk lijkt in evenwicht’.

Zo zet de aankondiging in, gemaakt bij het nieuwe boek van ds. Bart Gijsbertsen, emeritus-predikant in Kampen. Uitgeverij Van Warven presenteert de uitgave ‘Luisteren bij maanlicht’ op zaterdag 26 januari 2019 in de lutherse kerk in Kampen. Ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp kan de presentatie aan de Burgwal 85 in Kampen gratis bijwonen.

Bart Gijsbertsen heeft als gemeentepredikant in de Hanzestad zich altijd ingespannen om de joodse wortels van het christelijk geloof inzichtelijk te maken. Hij stond aan de wieg van onder meer de leerdiensten van Tora en Evangelie, waarin de christelijke gemeente als het ware meekijkt met de liturgische gang in de synagoge. Gijsbertsen zet zijn zoektocht nu voort naar een theologie waarin het volk Israël met zijn tradities, gedenkdagen en feesten de opmaat aanreikt voor de christelijke liturgie. Gijsbertsen zet zijn meditatieve uitleg van Bijbelteksten in dit boek in een bepaalde structuur. Het kerkelijk jaar wordt gevolgd. Maar de auteur begint dat niet met Advent. Hij begint bij Pasen. Of hebben we het nu over Pesach?

In het beeld van de kathedraal van Chartres schrijft hij: ‘Kijk ik in de richting van de zon, dan zie ik tot mijn verrassing in de ramen van het zuidportaal de evangelisten als kleuters afgebeeld op de schouders van profeten. Het Nieuwe Testament verstaan als kind van en getorst door het Oude Testament? Dat vind ik ‘luisteren bij maanlicht’’.

Bart Gijsbertsen (geboren in 1951) is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende de gemeenten Herwijnen, ‘s-Gravendeel, Zoetermeer en Kampen en was landelijk actief op het terrein van de verhouding tussen kerk en Israël.

Programma
10.00-10.30 uur - inloop, koffie
10.30-10.35 uur - welkom door drs. Rinus van Warven, uitgever
10.35-10.50 uur - bespiegelingen door de auteur
10.50-11.05 uur - reactie op het boek door drs. Joke Scheepstra, oud universitair docent Judaica
11.05-11.20 uur - reactie op het boek door dr. Jan Willem Kirpestein, theoloog, consultant
11.20-11.30 uur - uitreiking 1e exemplaar aan dr. Jaap H. van der Laan, emeritus-hoogleraar homiletiek

De presentatie valt toevallig samen met het moment dat een delegatie van de classicale commissie voor Kerk en Israël de synagoge van Haaksbergen bezoekt om daar kennis te nemen van ….. de gang van de liturgie in de joodse synagoge. Twee plaatsen, één en dezelfde gedachte.