Voorlichting over kerkenvisie

Er worden in tien provincies bijeenkomsten gehouden over het waarom, het hoe en het wat van kerkenvisies. In Overijssel verzorgt het Oversticht de voorlichting op 7 maart (www.hetoversticht.nl). In Flevoland verzorgt de Stichting Archeologie en Monumenten Flevoland (www.samflevoland.nl) twee weken later op 21 maart over hetzelfde thema een programma.

Het ministerie van OCW stimuleert burgelijke gemeenten om tot een kerkenvisie te komen. Het rijk stelt er de komende jaren ook geld voor beschikbaar.  Het gaat om zo’n drie miljoen euro per jaar om in drie jaar tijd tot een integrale kerkenvisie te komen. Doel is het religieus erfgoed op een goede manier te onderhouden, ook als het kerkelijk draagvlak smaller wordt. Daarom spreekt de overheid over een ‘integrale aanpak’, daarmee wordt bedoeld dat kerkeigenaren kunnen samenwerken met gemeenten, erfgoedorganisaties en betrokken burgers.

Veel mensen hebben nog vragen bij dat begrip ‘kerkenvisie’ en de vraag hoe je daar strategisch beleid op kunt maken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt daar verder op ingegaan.

Op de volgende site zijn de data opgenomen van alle provincies en organisaties.

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/provinciale-voorlichtingsbijeenkomsten-kerkenvisies

Foto: stadsgezicht op Kampen