Kerken presenteren zich weer

De kerken pakken het winterwerk serieus aan. Dat bleek in de samenkomst van de werkgemeenschap Kampen, donderdag 17 september in het hervormd centrum van Genemuiden. Al bij binnenkomst in het hervormde centrum vielen stapels boekjes op van het leerhuis Zwartewaterland, waarin diverse kerken van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis samenwerken.

Onder de titel ‘Leef je leven’ tientallen avonden aan, variërend van de alpha-cursus en alpha-youth tot marriage courses en een bezinning op ‘engelen’. Diverse mensen uit eigen regio doen mee, zoals ds. Imko Postma, ds. Arjen van der Spek en ds. Henrico ter Beek. Maar er komen ook inleiders van buitenaf, zoals Kees Goedhart, bekend van onder meer Opwekking en dr. Bram van Putten van de pioniersplek in Kampen.   

Ds. Wilbert Dekker, die deze bijeenkomst voorzat, gaf ruim gelegenheid aan de predikanten om hun wel en wee naar voren te brengen en hun aanpak van het nieuwe seizoen. Je kon vaststellen dat een gemeente als Kamperveen, waar men nog niet met coronaslachtoffers te maken heeft gehad, redelijk is ingespeeld op het nieuwe normaal. Het zingen wordt node gemist. In IJsselmuiden is een bijbelkring van ouderen verplaatst van de huiskamer naar een kerkelijk centrum. ‘Je mag er wel een microfoontje bij gebruiken’, klonk het advies. In hervormd IJsselmuiden heeft men voor het eerst weer avondmaal kunnen houden na lange tijd; er is uit veiligheid gekozen voor een lopende vorm. Er was een bijzondere dienst met achttien belijdeniscatechisanten en de catechese is enigszins aangepast doordat de predikant geen centrale instructie geeft, maar op een filmpje zijn tekst inspreekt, zodat de groepen bij de mentoren kunnen blijven zitten en niet door het centrum hoeven te dolen.

Je merkt dat vele gemeenten voorzichtig opereren en het gevaar van het virus alleszins serieus nemen. In hervormd Genemuiden heeft men tot nu toe steeds gebruik gemaakt van bandopnames om de gemeentezang te laten klinken. Zestien belijdeniscatechisanten zullen in een aanstaande dienst voorzichtig als eersten weer zingen, Psalm 25: 2. In IJsselmuiden wijk 2 begint men voorzichtig met een lied aan het einde van de viering, waarna mensen de zegen ontvangen en huiswaarts gaan. In de gemeenten waar men tijdens het begin van de crisis zo zwaar is getroffen is de angst merkbaar. Men wil niet een tweede keer te maken krijgen met de verschrikkingen van een besmetting.

Eén predikant vertelde van een besmetting die achteraf was geconstateerd nadat er een bruiloft was geweest. Men moest veertien dagen voorzichtig opereren. Al weer begonnen kerkdiensten werden beperkt tot een onlinedienst. Uiteindelijk bleek dat de besmetting van de feestavond vandaan kwam en mensen die alleen de kerk hadden bezocht waren niet besmet. Dat gaf achteraf een gevoel van vertrouwen waar het de veiligheid van anderhalve meter in de kerk betreft. Een andere predikant herkende de risico’s van een bruiloft. Vooral bij de felicitaties is er als gauw sprake van een ‘grapperhousje’.

In Kampen in de Westerkerk was men al eerder begonnen met een bijbelstudietraject. Daarbij zet men filmpjes in, die juist in coronatijd heel nuttig blijken te zijn. De gemeenteleden hebben eerst samen het Nieuwe Testament gelezen en inmiddels heeft men een rooster uitgezet voor de profeten. Een predikant geeft uitleg bij Jesaja 1 – 12; 13-39; 40- 55; 56-66. Vervolgens gaan gemeenteleden lezen. Het blijkt een prettige vorm van verdieping te geven.

In de gereformeerde kerk van IJsselmuiden heeft men afgelopen zondag de startzondag gehouden. Er is gekozen voor het thema ‘Niet tellen, maar vertellen’. In de gereformeerde kerk van Wilsum is de catechese gestart, niet meer in de huiskamer, maar uit veiligheidsmotieven in een bijgebouw van de kerk.  

Foto: Spread uit het boekje 'Leef je leven' van www.leerhuizenzwartewaterland.nl