November 2021

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
------------------------------------------------------------------------------------------
Energiebonus
Als we nu eens de energiebonus van de overheid anders gaan verdelen? Rijken vragen we geld af te staan; armen gunnen we extra inkomsten. Het idee komt van ds. Kest Jelsma uit Ommen. Wellicht een suggestie voor diakenen om te bespreken of men zo'n 'makelaar' kan zijn. So wie so een thema voor diakenen om te overwegen iets extra’s te doen voor mensen die de dupe dreigen te worden van de prijsstijgingen. Klik hier
 
Traktement
De afdrachten die kerken betalen voor een predikant wijzigt. Vacaturegelden worden anders verrekend. En de prijsstijgingen over 2020 en 2021 worden doorberekend. Reden voor het bestuur van kerkelijk bureau Salland om op 2 november te spreken met Hans Runherd, die deze zaken in de synode behartigt. Er volgt een verslag op de website.

Zuid-Afrika
De classis Overijssel-Flevoland is door KerkinActie verbonden met Zuid-Afrika. Het is zinvol het land in de voorbeden te gedenken, nu er onlangs een predikante is vermoord. Enkele predikanten overwegen om te emigreren. Klik hier.

Veiligheid
Kerken werken met VOG-verklaringen. Tot 31 december kan een kerk nog gratis exemplaren aanvragen. Klik hier. De veiligheid is een thema dat af en toe om een actualisatie vraagt in de kerkenraad. Ds. Sophie Bloemert pleit daarvoor in een artikel. Klik hier.

Lelystad
De Ontmoetingskerk, oudste kerk in Lelystad, bestaat vijftig jaar. Reden voor de protestantse gemeente om een feestje te vieren met onder meer een fototentoonstelling, een reünie, de presentatie van een boek en een jubileumviering. Klik hier.

Ringsproak
Vier kerkelijke gemeenten in Oost-Twente geven een gezamenlijk kerkblad een nieuw gezicht. Het verschijnt tien keer per jaar voor abonnees en twee keer per jaar gaat het dankzij een gulle gever naar alle adressen van de gemeenten. Klik hier.

Prijsuitreikingen
Op 18 november vindt de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag ‘Kerkdorp in beweging’, waar kerken in Overijssel aan kunnen deelnemen en 25.000 euro in de wacht kunnen slepen. Klik hier. Eerder maakte de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer de prijswinnaars bekend van een andere prijsvraag. Emmen/Odoorn gingen met het goud strijken. De Drenten laten zien hoe een grote gemeente met een voltallige kerkenraad een kleine gemeente onder de bestuurlijke paraplu laat schuilen. Klik hier.

Classis
De classis Overijssel-Flevoland komt op 9 november bij elkaar. De afgevaardigden bezinnen zich onder meer over de communicatie van de plaatselijke gemeente. Het gaat over communicatiebeleid en over social media. Theo Brand, journalist uit Zwolle en classispredikant vertellen er over.  

Corona-effect
De kerkenraad van de gereformeerde kerk van Mariënberg is één van de kerkenraden die zich intern heeft bezonnen op de consequenties van de coronacrisis. Zijn we op eenzelfde manier kerk als voor de crisis? Wat zijn de effecten van de online-vieringen? Klik hier.

Personalia
De volgende berichten rond personen kwamen binnen:
* Ds. Egbert Egberts uit Nijkerk is bevestigd in de Ontmoetingskerk te Rijssen. 
* Marijke de Vries uit Swifterbant is bevestigd als kerkelijk werker van de protestantse gemeente Kraggenburg (1 dag per week). Ze werkt daarnaast in Marknesse (2 dagen per week).
* Ds. Bob Haanstra neemt op zondag 7 november afscheid van de protestantse gemeente te Steenwijk. Hij gaat met emeritaat. 
* De hervormde gemeente Katwijk aan Zee (wijk Sion) gaat ds. Gerard van Zanden van de gereformeerde kerk te Urk beroepen.
* Wijkgemeente II van de hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst zoekt een kerkelijk werker (0,5 fte per week). Klik hier.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr. 3 (november 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.