Tiny Church staat overeind op terrein Floriade

De Tiny Church in Almere staat inmiddels overeind op de locatie. Vrijwilligers werken zes dagen per week aan de betimmering. Ze zijn begonnen aan de inrichting van de ruin. Het is de bedoeling dat de opening van de tuin en de Tiny Church plaatsvinden op paaszondag 17 april. De Floriade zelf gaat op 14 april open. De officiële opening van de hele Floriade vindt plaats op 13 april in aanwezigheid van koning Willem-Alexander.

Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht op de Floriade, die dankzij het paviljoen en de tuin van de kerken ook kennismaken met kerk en evangelie. De kleine kapel is een kopie van de kapel in Almere Poort. Typerend is de duurzame constructie met zonnepanelen, een zonneboiler en de opvang van regenwater. De kapel is daarmee geheel zelfvoorzienend. Uniek is dat de kapel met de zon meedraait om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen.

In de tuin komen helende kruiden en planten, 12 kunstwerken en een labyrint. De organisatie heeft kunstenaars de gelegenheid gegeven om één van de 12 ‘vruchten van de Geest’ uit te beelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde.
   

Bloemschikkers


In de Tiny Church zal iedere week een symbolisch bloemstuk staan, dat gemaakt is aan de hand van verschillende thema’s, met gebruik van natuurlijke materialen. De bloemstukken worden gemaakt door vrijwilligers uit het hele land, en zullen steeds een week lang in de Tiny Church te bewonderen zijn. De ‘Werkgroep Symbolisch Bloemwerk Floriade’ coördineert het maken van de bloemstukken. Er zijn voldoende bloemschikkers beschikbaar inmiddels; alleen voor de zomerperiode staan er nog enkele dagen open in het rooster. Interesse? Men kan zich melden bij Danenberg: f_t_jdanenberg@hotmail.com (let op de underscore).


Bezoek


Mensen die willen kunnen met een groep of gemeente een dagje op bezoek komen en een dienst in de Tiny Church plannen. 
Bekijk binnenkort de agenda met specifieke programma's voor groepen bezoekers op www.fruitfulcity.nl. U ziet o.a. programma's van Groene kerken, Laudato Si, Jong Protestant: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/driemaal-duurzaam/ of https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/kliederkerk-buiten/, dorpskerken en monastieke groepen. Een aantal keren is er een labyrintwandeling o.l.v. een teamlid van Nijkleaster en mensen als Kick Bras.

Een groep kan een dag op bezoek komen bij www.fruitfulcity.nl en de andere tuinen op de Floriade. Voor groepen geldt het groepstarief: https://floriade.com/nl/prijsinformatie/groepen/ Kies zelf uw programma in onze tuin aan de hand van de route langs de 12 kunstwerken, een wandeling door het labyrint met levensvragen of een afsluitende programma of viering in de Tiny Church. Kies een datum tussen 19 april en 9 oktober 2022. Na overleg kan de Tiny Church door de groep gebruikt worden. Neem daarvoor contact op met Frans Danenberg. Of vul het formulier onder ‘Doe mee’ op www.fruitfulcity.nl  in. Van tevoren kan in eigen kring een bijeenkomst met de toolkit https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/de-schepping-vieren/vier-de-schepping/ of met de bucketlist van Micha Nederland georganiseerd worden. Aandacht voor de schepping van God en de zorg voor elkaar en de aarde is immers niet met een bezoek aan de Floriade voorbij.

Zondagsspeech

Voorgangers en predikanten kunnen intekenen op het houden van een korte zondagsspeech om 12.00 uur voor de aanwezige bezoekers. Zij kunnen zich aanmelden bij Frans Danenberg: f_t_jdanenberg@hotmail.com (klik dit mailadres aan of kijk aub. op onze website).

Gastheer/gastvrouw


De Tiny Chapel kan ook vrijwilligers gebruiken als gastvrouw en gastheer. Men kan zich melden bij Corrie Wassink: chwassink62@gmail.com.

Giften

De kosten van het hele project zijn niet gering. Gelukkig droegen een aantal fondsen bij en ontving de organisatie giften en collectes. Op dit moment hebben we voor de inrichting van de tuin, toerusting van vrijwilligers en de organisatie nog 50.000,- euro nodig. Kerken of diaconieën die willen bijdragen kunnen dat doen; elk bedrag helpt. Het bankrek.nr van Stichting Kerk op de Floriade is NL15 TRIO 0338 7497 64. De gift is aftrekbaar van de belasting. RSIN nr. 8580 01 780. Doneren kan ook met de donatieknop op https://www.fruitfulcity.nl/doneer/   

Kapel te koop

De bouwkosten van de Tiny Church hebben we kunnen financieren door een lening van een aantal kerken uit Nederland. Deze leningen gaan we terug betalen door de verkoop van de Tiny Church. Dit duurzame gebouw is demontabel en geschikt als Tiny House of als kleine kerk. Direct na de Floriade, november 2022, wordt het gedemonteerd. Het staat te koop! Informeer bij het bestuur.


Foto: bouw van the Tiny Chapel op het Floriadeterrein. 
Film: voor een filmpje over de bouw klik hier.
Voor een aanmeldingsformulier met een groep: klik hier. 
Voor achtergronden bij voorgaan op de Floriade: klik hier.