Groei van mobiliteitsbeperking

Het aantal mensen met een mobiliteitsbeperking zal de komende jaren stijgen. Dat blijkt uit de jongste trendanalyse van het provinciaal trendbureau in Overijssel. Het trendbureau gaat in op het thema verkeer en vervoer.


Aansluitend bij de vergrijzing neemt mobiliteit van mensen af, zo is duidelijk. Het trendbureau voeg of men een voorwerp van vijf kilo tien meter kan dragen, of men in staat is te bukken en iets van de grond op te pakken en of men 400 meter aan een stuk zou kunnen lopen zonder stil te staan. Daarbij geven de volgende aantallen voor respectievelijk Twente en IJsselland aan, dat zoiets moeilijkheden oplevert

                      2012                     2020                              2025                             2030


Twente           26.976                   33.286                           36.740                           39.216
IJsselland       41.214                   47.429                           51.343                           54.968

De groei van de immobiliteit vraagt meer van de participatiesamenleving, zo legt het rapport uit. In 2013 zag de term ‘participatiesamenleving’ het politieke licht. Hij werd geïntroduceerd in de troonrede. Het had te maken met de noodzaak te bezuinigen. En het sloot aan bij de grotere mondigheid van mensen. Het impliceert dat burgerinitiatieven belangrijker worden, waaronder die van de kerkelijke gemeenten. Het trendbureau wijst op de groei van projecten met buurtbussen. Andere initiatieven die men noemt zijn de ‘liftpalen’ en de dorpsdeelauto’s.