400 jaar Dordt

 

Zijn de vragen die op de Dordtse synode speelden in de zeventiende eeuw actueel of zijn ze door de tijd ingehaald? Dat is ongeveer de vraagstelling waarover prof. dr. H.J. Selderhuis spreekt op donderdag 4 april om 20.00 uur in de Leerkamer in Hellendoorn.

Prof.dr. Herman Selderhuis, die opgroeide in een randkerkelijk gezin, doceert kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarnaast is hij directeur van Refo500, het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en producten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar Reformatie.


Hij is in deze tijd een veel gevraagd spreker. Dat heeft te maken met zijn vermogen ingewikkelde zaken eenvoudig uit te leggen. Het heeft ook te maken met het feit dat de synode van Dordrecht, waar hij veel van af weet, vierhonderd jaar geleden werd gehouden. In 1618 en 1619 vond deze landelijke kerkvergadering plaats, die een einde moest maken aan het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten. Hun leergeschil ging over de verhouding tussen de goddelijke genade en de menselijke verdienste. De vraag was toen: hoe zit het met de uitverkiezing? Selderhuis kreeg voor de bijeenkomst in Hellendoorn de vraag mee: Is die vraag een vraag van het verleden of is dat ook een actuele kwestie?


Tijdens de Synode van Dordrecht werd ook besloten de gehele bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Deze vertaling, die in 1637 klaar was, leverde een belangrijke bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal. De bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-Generaal de vertaling bekostigde en autoriseerde.


Op de Dordtse synode werd tevens een kerkorde van gereformeerde (calvinistische) snit vastgesteld. Die is van grote invloed geweest op het ‘bestuur’ van heel wat kerkgenootschappen in ons land.

 

De bijeenkomst in Hellendoorn wordt georganiseerd vanuit Hellendoorn in samenwerking met de ring Deventer van de Protestantse Kerk in Nederland. Op donderdag 4 april kan men terecht om 20.00 uur in de Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg.