De Bijna+Bisschop

Het boekje 'De Bijna+Bisschop' geeft een impressie van de eerste 120 dagen die ik, Klaas van der Kamp, heb meegemaakt als classispredikant van Overijssel-Flevoland. Op dit stukje van de website kunt u zich verder in het project verdiepen. Het biedt de mogelijkheid om een boekje met de gelijknamige titel te bestellen, een reactie te sturen, kennis te nemen van de reactie van anderen en gespreksmateriaal over de inrichting van de kerk. Op dit moment is het boekje nog in ontwerp. Ik heb de tekst klaar en aan enkele mensen voorgelegd. Naar verwachting komt het integraal beschikbaar eind januari 2019, begin februari 2019. 

Voor een bestelling van het boekje: klik hier
Voor een overzicht van de reacties: klik hier.
Voor gespreksmateriaal: klik hier