Veel personen per kerkgebouw

De burgerlijke provincie Flevoland heeft verreweg de meeste leden per kerkgebouw in Nederland. Het gaat om 1356 mensen per gebouw. Dat is het drievoudige van andere plaatsen. Op de tweede plaats in de statistiek volgt Overijssel met 473 mensen per gebouw. Ook dat is meer dan het gemiddelde, wat op 343 personen per gebouw ligt. De provincie Limburg heeft de minste leden per kerkgebouw, dat aantal ligt op 171.


Het onderhoud van een kerkgebouw kan een zware last zijn voor een gemeente. Een hoger aantal personen impliceert dat men meer mensen heeft die hun schouders onder de instandhouding van het gebouw kunnen zetten. De cijfers komen naar voren uit een statistische nieuwsbrief van de Protestantse Kerk per 1 januari 2017. Overijssel heeft 162 kerkgebouwen, waarvan 80 monumentale status hebben; in Flevoland zijn er 28 gebouwen, waarvan 4 een monument zijn.

De cijfers maken verder duidelijk dat Overijssel-Flevoland 138 gemeenten telt. Met 143 gemeenten gemiddeld per classis ligt dit aantal aan de lage kant. Ter vergelijking: de classis Friesland telt 223 gemeenten en heeft daarmee beduidend meer zorgen over de organisatie.

Gerekend naar het inwonertal behoort 14,6 procent van de bevolking in Overijssel-Flevoland tot de Protestantse Kerk. Het gaat in totaal om 228.450 mensen. Daarmee heeft Overijssel-Flevoland 12,4 procent van de protestanten binnen de classisgrenzen. De belijdende leden zijn voor 50 procent te vinden in protestantse kerken, voor 33 procent in hervormde gemeenten, voor 16 procent in gereformeerde kerken en voor 0,2 procent in een lutherse gemeente.