Van zilveren sporen 

Ds. Bart Gijsbertsen uit Kampen hoopt op zondag 26 januari 2020 voor de vijftigste keer een dienst te leiden in de serie ‘Leerdiensten Tora en Evangelie’. Dit jubileum wordt gekoppeld aan de presentatie van een nieuw boek, ‘Van zilveren sporen’, waar een gang wordt gemaakt door het synagogale jaar met een oor naar de kerk.

Bart Gijsbertsen is in 2016 met emeritaat gegaan. Hij is daarna blijven studeren, voortgegaan met schrijven en preken en nog steeds werkzaam als consultant voor dialoogsituaties. Tijdens zijn predikantschap in Kampen (1994-2016) heeft hij meegeholpen de zogenaamde leerdiensten Tora en Evangelie op te zetten. Tijdens zo’n leerdienst komt de gemeente samen om volgens het rooster van de synagoge naar de bijbel te luisteren. Er is een uitleg die aansluit bij de synagogale lezingen.

Op zondag 26 januari 2020 om 19.00 uur leidt ds. Bart Gijsbertsen voor de 50e keer zo’n dienst in het Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen.

Op diezelfde avond vindt een presentatie plaats van zijn boek: Dit boek geeft een indruk van de leerdiensten Tora en Evangelie (LTE) in Open Hof te Kampen. Uitgeverij van Warven en de Commissie ‘Leerdienst Tora en Evangelie’ nodigen iedereen uit om de dienst en de presentatie mee te maken. De LTE-dienst begint - als gebruikelijk - om 19.00 uur. Aansluitend vindt de presentatie plaats van Gijsbertsens nieuwe boek. De bijeenkomst leent zich uitstekend voor bezoekers uit andere plaatsen. Zij krijgen inzage in de achtergronden van de leerdiensten en maken tegelijk zelf een dienst mee.

Met de verschijning van dit boek rondt Bart Gijsbertsen een drieluik af. Het eerste boek in het drieluik verscheen in 2015: Een heidense uitdaging, een kennismaking met de uitzonderlijke boodschap en weg van het volk Israël in en door de wereldgeschiedenis (uitgeverij Royal Jongbloed). Het tweede boek verscheen in 2019: Luisteren bij maanlicht, een gang door het kerkelijk jaar, in verband gebracht met de Joodse feestkalender (uitgeverij Van Warven).

Nu dus het derde en laatste boek. De schrijver noemt het het hart van het drieluik. Voor vele bezoekers in Open Hof zal het een feest van herkenning zijn. De lezingen uit de synagoge onder Hebreeuwse titels en met veel midrasj, in verband gebracht met christelijke exegese. Voor mensen die niet eerder een dergelijke viering meemaakten, zal het nieuwe ideeën geven van hoe je de kerkelijke traditie kunt verdiepen vanuit de joodse wortels.

Tijdens de presentatie biedt Bart Gijsbertsen zijn boek aan aan de Commissie LTE van de protestantse gemeente Open Hof. Daarna zal deze commissie het boek overhandigen aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

Uitgeverij Van Warven Cellebroedersweg 7A, 8261 GV Kampen 06 29 73 73 09 / info@uitgeverijvanwarven.nl; ISBN 978 94 92421 96 8, 350 pagina’s, prijs € 19,95.

Foto: omslag van het nieuwe boek