QR-code bij Kerkbalans

Kerkbalans in 2021 is anders dan de geldwervingscampagne van de kerk in andere jaren. Het coronavirus vraagt om aanpassingen in de strategie. De organisatie haakt er op in door onder meer een unieke QR-code per gemeentelid te sturen. De QR-code kan gescand worden met een willekeurige QR-lezer en de werking is dan gelijk als bij de mail. De actie Kerkbalans wordt gehouden van 16 tot en met 30 januari 2021.

‘Je gebruikt het beste van twee werelden’, zegt Bertil Prins, accountmanager van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer desgevraagd. ‘Je blijft de actie persoonlijk toonzetten, en tegelijk hoef je minder handelingen te verrichten om de bijdrage in te zetten’. De campagne is gemankeerd in die zin dat men mensen moeilijker persoonlijk kan aanspreken en moet afzien van evenementen in het kerkgebouw. Tegelijk is er meer geld nodig, omdat de kerkrentmeesters niet kunnen beschikken over allerlei collectegelden uit fysieke samenkomsten.

De medewerkers aan de campagne krijgen allerlei instructies op maat. De mensen die de materialen afgeven bij de deuren wordt vanzelfsprekend gewezen op de noodzaak 1,5 meter afstand te houden. De instructie zegt: ‘U belt aan, en neemt ruim 1,5 meter afstand van de deur. De envelop of brief overhandigt u door deze ergens neer te leggen waarna de bewoner hem kan oppakken’. Bij het ophalen, zo zegt de instructie, ‘neemt u een collectezak mee met een lange stok’. ‘Op die manier kunt u de 1,5 meter op een mooie manier overbruggen en iedereen begrijpt dat deze manier van ophalen ook goed klopt bij het doel van Kerkbalans’.

Als thema heeft de campagne voor 2021 meegekregen: ‘Om zien naar elkaar / we doen het samen’. De organisatie van de vijf kerken die meedoen, heeft dit jaar een nieuwe website, waarop diverse materialen te vinden zijn.

Staphorst De Rank

Bij de materialen die de PKN aanreikt, verwijst men ook naar praktijkvoorbeelden. De hervormde gemeente De Rank te Staphorst-Rouveen komt opnieuw in beeld. Daar ontwikkelt men speciaal materiaal om de gemeenteleden te verrassen. ‘Het materiaal dat we ontwikkelen wordt gezien als een cadeautje van de kerk. Het blijft tot het laatst een verrassing’, aldus kerkrentmeester Alice ten Brinke.

Staphort-De Rank heeft enkele keren een prijs gekregen voor de ontwikkelde materialen. In 2016 was er een derde prijs voor een speciale folder. In 2017 een eerste prijs bij het thema ‘Draag uw steentje bij’. Het kwam tot uitdrukking in een folder vol legosteentjes en – poppetjes. De teksten haakten er op in. ‘Ook de Rank bestaat uit heel veel stenen. Hier wordt gebouwd met liefde en waardering voor elke bouwsteen,  hoe klein ook’. En: ‘Laten we er samen een steengoed jaar van maken’. In 2018 kreeg iedereen het ‘daarom draag je bij-spel’, inclusief een dobbelsteen en een paar pionnen. Zoals bij het Ganzenbord kom je als speler langs vakjes die met de gemeente te maken hebben. Ook creatief zijn de vierkante kaarten waarop gemeenteleden ‘tegeltjeswijsheid’ mochten inleveren. De opbrengst wordt gebruikt voor de uitbreiding van het kerkgebouw. Op de achterwand zullen de tegeltjes samen een kunstwerk vormen. Er werden er zo’n honderd aangeleverd.