Ontmoeting Zuid-Afrika en Nederland digitaal voorbereid

Twaalf, dertien mensen voor een scherm. Ongeveer de helft in Nederland. Variërend van Wassenaar tot Losser; van Hallum tot Biddinghuizen. Het andere gedeelte uit Zuid-Afrika. Kaapstad, Stellingbosch. Je zou deze mensen de verkenners kunnen noemen, de pioniers van een nieuwe relatie die wordt aangeknoopt tussen de zuidpunt van Afrika en de westpunt van Europa.

KerkinActie heeft de diverse classes verbonden met verschillende delen in de wereld. Op die manier kan je de relaties verdiepen. De classis Overijssel-Flevoland haakt daarop in. Een kleine groep mensen is gevraagd om de basis te leggen voor een bilateraal contact rond het lezen van de Bijbel, het Paasverhaal uit Johannes 20: 1-18. Op 16 maart vindt deze ontmoeting plaats. Er hebben zich al 35 mensen voor opgegeven. Een deel van hen is luisteraar. Een deel zoekt het gesprek om vanuit de eigen context naar het Paasverhaal te kijken.

Drie predikanten uit de classis, ds. Margriet van de Bunt (Biddinghuizen), ds. Hans Tissink (Zwolle) en ds. Hennie Marsman (Losser) zijn gevraagd om mee te praten vanuit hun eigen situatie. Ds. Rineke van Ginkel uit Vreeland en Evelien Vrolijk van KerkinActie zetten met de Nederlandse en Zuidafrikaanse deelnemers op vrijdag 5 maart de lijnen uit, zodat de bredere bijeenkomst op 16 maart verder vorm en inhoud krijgt.

Natuurlijk gaat het over de aanleiding, de behoefte om spirituele verdieping aan te brengen in de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika. De inbreng van de theologen uit Zuid-Afrika is op een bepaalde manier een spiegel voor de Nederlandse deelnemers. Het gaat om inbreng van mensen als Desmond Meyer, Danny Bock, Stephen Pedro, Ntozakhe Cezula, Sipho Mahokoto en Dion Forster. Peter Ben Smit van de Vrije Universiteit, die een programma leidt aan de universiteit over contextuele theologie, vertelt dat er in Zuid-Afrika een zekere traditie is om vanuit de eigen context opnieuw bijbelteksten te lezen; maar deze vaardigheid staat in West-Europa nog in de kinderschoenen. West-Europeanen zijn zich vaak niet bewust dat ze interpretaties geven van een bijbelgedeelte, die deels door ervaringen en culturele context zijn bepaald. Dat maakt deze bilaterale ontmoetingen spannend. Het is een zoeken van een weg op plaatsen waar nog geen gebaande paden zijn.

Als de groep in twee breakoutreams uiteen gaat, is er ruimte om iets over covid te zeggen vanuit de eigen context en om er een verbinding mee te zoeken in het paasevangelie van Johannes. Sipho Mahokoto vertelt in de breakoutroom hoe covid zijn gemeente in beslag neemt en er sinds maart vorig jaar geen diensten meer zijn geweest. Hennie Marsman sluit daaroop aan met haar ervaringen met een koor in Twente over een covidbesmetting. Beide predikanten komen bij een koppeling naar het bijbelgedeelte van Johannes 20 uit bij vers 17, als Jezus tegen Maria zegt: ‘Houd me niet vast’. De distantie die daar wordt gecreëerd geeft een spiegel naar de 1,5-meter-samenleving waarin zowel Nederlanders als Zuid-Afrikanen hebben te leven.

Als de groep weer digitaal bij elkaar komt, wordt er verder gesproken over het bijbelgedeelte. Mensen mogen een enkel trefwoord geven, vragen stellen. De één houdt het trefwoord 'uncertainty' aan, gelet op de rush naar het graf en het niet verstaan van hoe God aanwezig is. Een ander kiest het trefwoord 'ze' uit de zin 'ze hebben mijn Heer weggehaald'. Hij motiveert de keus met: 'Het is zo'n woord dat je vaak hoort in onze samenleving: Ze doen zus en ze doen zo. Het woord schept afstand en wekt de indruk dat er tegenkrachten zijn die jou weinig gunnen'. De materialen worden gebundeld en komen terug bij de presentatie en het gesprek op 16 maart. Het is de bedoeling dat de deelnemers impulsen ervaren om zelf het Paasevangelie te verkondigen enkele weken later. Twee deelnemers bereiden in de lijn van de gesprekken een gezamenlijk gebed voor, dat beschikbaar is als spirituele verwoording van het gezamenlijk bijbelonderzoek.

Boven: ds. Rineke van Ginkel praat de deelnemers bij. 
Onder: de diverse deelnemers bij de voorbereiding.