Studenteninzet bij kerk 

Studenten kunnen op verschillende manieren worden ingezet om de kerkruimte anders te organiseren, in te richten en te profileren. De Jan des Bouvrie Academy (onderdeel van Saxion) werkt daarin samen met kerkelijke gemeenten die een dergelijk veranderproject een plaats willen geven. Het kan gaan om een groot project dat past in het kader van het kerkensemester of een kleiner verzoek wat past in een minder gespecificeerd onderdeel van de studie.

De mogelijkheden kwamen aan de orde tijdens een ingelaste digitale ontmoeting van de classis op 2 september. Faisa de Vreugd, onderwijskundige van de Academy en coördinator in de achterliggende tijd, gaf een toelichting. Enkele geïnteresseerde gemeenten hadden iemand afgevaardigd om het gesprek aan te gaan; van Glanerbrug tot Almere en van Dronten tot Wijhe. Faisa gaf een toelichting op de werkwijze van de studenten. Ze gaf gevoel bij de context; studenten krijgen in het derde jaar van hun studie door deze opdracht vanuit een kerk te maken met concrete opdrachtgevers. Ze leren natuurlijk van de feitelijke opdracht (de herinrichting van het gebouw), maar ook van de communicatie en organisatie er om heen.

De kerkelijke gemeenten krijgen aan het eind van de projectperiode concrete adviezen van hoe ze de kerkruimte kunnen herinrichten en positioneren. De adviezen zijn breed en lopen van veronderstelde duurzaamheid in het plan tot draagvlak in de omgeving voor de voorstellen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgevers, van stakeholders en shareholders.

Wie een project wil indienen kan contact opnemen met Faisa de Vreugd, onderwijskundige, zij coördineert het werk; Kristel van Genugten zal vanaf komend jaar de coördinatie voor haar rekening nemen. Het mailadres van Faisa de Vreugd is: f.devreugd@saxion.nl. Zij toetst met collegae of een verzoek past binnen de onderwijskaders. 

Foto's: 
Boven de coördinator Faisa de Vreugd
Onder Kristel van Genugten