Herkenning tussen Zuid-Afrika en Nederland

‘Het is kort, maar waardevol’. ‘Misschien wil de vraag ‘waarom zou Maria Jezus niet mogen aanraken?’ ruimte scheppen voor de ‘eeuwige omhelzing’ met de Vader’. ‘Ik bewonder Maria, voor haar zorg bij het graf, terwijl de mannen geshockeerd heen en weer draven’.

Drie reacties van Nederlandse predikanten die hebben meegedaan met het webinar van Zuidafrikaanse en Nederlandse dominees en christenen in algemene zin. Kerk in Actie had in samenwerking met de classis Overijssel-Flevoland zo’n webinar georganiseerd op dinsdag 16 maart 2021. De diaconale tak van de Protestantse Kerk heeft de diverse classes aan diverse continenten en landen gekoppeld. Overijssel-Flevoland is verbonden met Zuid-Afrika. Het breed moderamen van de classis stelde eerder vast dat er weliswaar een praktische relatie ligt in enkele projecten, maar dat het zinvol is ook een meer spirituele relatie op te zetten. Zo ontstond het idee van een contextuele bijbelstudie over het paasevangelie van de vierde evangelist, Johannes.

Twaalf mensen hadden de brede ontmoeting voorbereid. Simon Cezango en Margriet van der Bunt vertelden aan het begin van de bredere ontmoeting over de voorbereidingen. Mensen uit Zuid-Afrika en uit Overijssel-Flevoland wisselden eerder ervaringen uit over covid en de impact daarvan op het kerkelijk leven. Ervaringen in Zuid-Afrika en in Nederland lopen redelijk parallel. Er is onzekerheid over inkomen, over de vraag naar vaccinatie, over het gedeeltelijk weer openen van de samenleving. Mensen hebben stress, voelen zich wat verloren en vrezen voor de gezondheid. Ondertussen zijn de kerkgebouwen gesloten en kunnen er beperkt mensen naar een rouwplechtigheid toe. De deelnemers aan de voorbereiding verbonden de situatie met een bijbelstudie over Johannes 20: 1-18. Deze bijbelstudie werd nu voortgezet met zo’n 35 mensen.

Vijf mensen lazen om de beurt een gedeelte van de tekst in een andere taal: het Xhosa, het Nedersaksisch, Afrikaans, Engels en Nederlands. Alle bezoekers kregen gelegenheid een trefwoord in te sturen wat in een soort mindmap in beeld verscheen. De voorbereidingsgroep had ook zoiets gedaan en zat vooral bij het trefwoord ‘hoop’. Hier kwam een breder arsenaal van trefwoorden naar voren van ‘onzekerheid’ tot ‘nieuw leven’ en ‘opluchting’.

Daarna splitste de groep zich in drieën. Een eerste groep ging onderling in gesprek over het heen-en-weer geloop naar de begraafplaats (iemand sprak over een dans, die zich steeds verder vernauwde tot de feitelijke opstanding); een tweede groep sprak over de rol van Maria Magdalena; een derde groep ging door op het feit dat Maria Jezus niet mocht aanraken. De drukte riep associaties op met bezorgdheid, opwinding, angst. De rol van Maria werd geïnterpreteerd als opmerkelijk, gelet op het feit dat in de toenmalige Joodse traditie vrouwen geen getuigen konden zijn bij een rechtbank; Maria’s rol werd gezien als vorm van ‘empowerment’ voor vrouwen. De vinger werd gelegd bij het proces dat nodig was om tot de betekenis van de opstanding te komen.

Twee deelnemers, Hans Tissink en Stephen Pedro hadden een gebed voorbereid, waarmee ze de bijeenkomst afronden. De teksten zijn beschikbaar om een plek te geven in de eigen situatie, bijvoorbeeld rond het paasfeest. De initiatiefnemers gebruiken de evaluaties om te zien of er later op een creatieve manier verder invulling kan worden gegeven aan de spirituele uitwisseling. 

Hans Tissink zette de toon voor de slotbede, geïnspireerd door lied 1005 van het jongste liedboek met de volgende tekst: 

PRAYER AT THE END OF OUR MEETING AROUND EASTER (JOHN 20:1-18)

in times of Covid-19 between South Africa and the Netherlands, 16 March 2021

 

Dear God,

we thank you for this special meeting between South Africa and the Netherlands

thank you for the meditation and inspiration which we can share online today with

each other in times Covid-19

 

thanks for the Gospel of the Resurrection of your Son Jesus Christ

thank you for the Light and Hope we can seek and find

in the mystery of Easter

help us to believe, to hope and to love each other

when we struggle in our context with the global pandemic

causing sickness and death

 

God, hear our prayer,

(Together:                  Christ, be our light, be our hope, shine through our darkness!)

 

Dear God,

listen to our hearts and see our sorrows and pain

in these difficult times

be with the sick people

be with our congregations and churches,

now we cannot gather physically anymore

be with people who lost their income

be with each of us, as we suffer and feel fragile and full of fear

 

God, hear our prayer,

(Together:                  Christ, be our light, be our hope, shine through our darkness!)

 

…..free prayer based on the input of the meeting

….

..

God, hear our prayer,

(Together:                  Christ, be our light, be our hope, shine through our darkness!)

….
Foto: screenshot van een deel van de bezoekers