De Protestantse Kerk in Nederland heeft een verdeling gemaakt in elf regio's (classes). Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van een regio  i.s.m. de classis-predikant de onderlinge samenhang te stimuleren. Daartoe zijn er contacten per mail, bezoeken ter plaatse en andere vormen van onderlinge afstemming. 

Overijssel/Flevoland telt per 1 januari 2017: 227.766 protestanten. Dat is ongeveer 14,6 procent van de bevolking. 

Ongeveer de helft is lid van een protestantse gemeente. De andere helft is lid van een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk of een lutherse gemeente. 

Overijssel/Flevoland telt verder per 1 januari 2017: zo'n 200 kerkelijke (wijk)gemeenten, 190 kerkgebouwen (waarvan 84 monument), circa 200 predikanten. 

Vergeleken met andere classes telt Overijssel/Flevoland relatief veel gemeenteleden (belijdende leden, doopleden en andere leden). De regio behoort daarmee tot de omvangrijkste van Nederland. De classis telt relatief weinig kerkelijke gemeenten; daarvan zijn er bijvoorbeeld in Friesland en Groningen/Drenthe beduidend meer. Oftewel: de gemeenten in Overijssel en Flevoland zijn relatief groot qua omvang. 

Klik hier voor overzicht classispredikanten. 
Klik hier voor overzicht voorzitters visitatie. 
Voorzitter ds. Hans van Solkema en scriba ds. Jan Dirk Wassenaar van de classis Overijssel - Flevoland.