Bernd Wallet ingewijd tot bisschop Utrecht 

Anderhalf jaar geleden werd Bernd Wallet, de zoon van ds. Barend Wallet (bekend als secretaris van de werkgroep Samen op Weg), gekozen als bisschop van de oud-katholieke kerk in Utrecht. Zaterdag 18 september kon het eindelijk tot de wijding komen. Die vond plaats in de Lebuinuskerk van Deventer. Met een rijke liturgie en innemende teksten werd hij welkom geheten. 

'We vertrouwen er op dat je antwoord kunt geven op nog te stellen vragen', zei kanunnik Marieke Ridder in de prediking. Ze refereerde daarmee naar de verkiezing anderhalf jaar geleden. Er waren 37 stemgerechtigde mensen. En al na één stemmingsronde haalde Bernd Wallet de noodzakelijke meerderheid. 'Waaw', zei Bernd toen hij met zoveel vertrouwen te maken kreeg. 'We hebben een vrolijke en vrome herder gekozen', zei de kanunnik. 

Bernd heeft destijds een visie moeten ontvouwen van hoe hij, indien hij gekozen zou worden, bisschop zou willen wezen. Hij schetste een parochie die zich openstelt voor de omgeving. 'Hoezeer verlangen we naar iemand die ons begrijpt, maar die zich niet door de vragen laat verlammen'. 

Namens de Protestantse Kerk liep ds. René de Reuver mee in de processie. Hij droeg - net als de tientallen andere geestelijken - zijn liturgische kleding. Voor hem is dat een zwarte toga met een veelkleurige stola, die hij ooit van een Afrikaanse christen heeft ontvangen. Wallet en De Reuver zullen elkaar in de toekomst geregeld tegenkomen bij de Raad van Kerken. Zowel de PKN als de Oud-Katholieke Kerk zijn daarvan prominent lid. 

In de ondervraging, een onderdeel van de liturgie, kwam de gemeenschap van de kerken nadrukkelijk terug. Tot achtmaal toe stelde de consecrator, in dit geval bisschop mgr. Dirk Jan Schoon van Haarlem, vragen, waarop de gekozene antwoordde met 'Ja, zo helpe mij God'. Twee vragen gingen over de oecumene en luiden: 

'Wilt ge eraan meewerken
de gemeenschap met de andere kerken 
te bewaren en te versterken
en al wie gedoopt zijn 
in het gemeenschappelijk getuigenis te verenigen?'

'Zijt gij bereid 
het geloof van de ene, ongedeelde, katholieke kerk 
te bewaren, 
te belijden
en door te geven?'

Foto: 
boven: Bisschop Bernd Wallet in goudkleurige kledij.
onder: Tijdens de litanie waarin de cantores talloze heiligen bezingen die met hun leven voor het evangelie hebben ingestaan ligt de nieuwe bisschop languit in de kerk; namen klinken van Perpetua en Felicitas, en ook van Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King en Alberto Ramento.
onder: ds. René de Reuver en achter hem nog net zichtbaar ds. Hans Uytenbogaardt, in 2017 geëerd met de oud-katholieke Andreas Rinkelprijs voor zijn liturgische prestaties.