Teken van hoop uit Israël 

Er zijn in Israël veel inwoners die zich inzetten voor goede relaties tussen Joden en Arabieren. Dat heeft ds. Reinier Gosker, verbonden aan de classicale werkgroep Kerk en Israël, laten weten in een reactie op de gewelddadigheden die door heel Israël opspelen. Hij heeft in dat kader een brief verspreid die door Dani Elazar, de CEO van de Hand-in-Hand beweging in Israël, is verspreid.

Dani Elazar stuurde de brief aan alle ouders van kinderen die een Hand-in-Hand-School in Israël bezoeken. Reinier is daarover geïnformeerd omdat familie van hem de school bezoekt. Hand-in-Hand is een beweging in Israël die een gelijkwaardige manier van samenleven stimuleert tussen Arabieren en Joden op scholen waar zowel Hebreeuws als Arabisch gesproken en geleerd wordt.

Reinier Gosker noemt de brief ‘een teken van hoop te midden van de vele droevig stemmende berichten die de wereld momenteel overspoelen’.


Hand-in-Hand                                      

Centrum voor Joods-Arabische educatie in Israël

 

12/5/2021

Ouders, onderwijzend personeel, leden en medewerkers van de vereniging,

 

We maken allemaal, in het hele land, moeilijke en angstige dagen door. Velen zijn het gevoel van persoonlijke veiligheid kwijt. De straten in steden en dorpen waar sommigen van ons wonen lopen over van geweld, racisme, haat en angst, en dat allemaal in een sfeer van oorlog  die zowel geestelijke als fysieke slachtoffers maakt. Ook bij Hand-in-Hand worden we geconfronteerd met moeilijke vragen die voortkomen uit de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Vragen over identiteit en thuishoren in de omgeving waarin we opgegroeid zijn en leven  én over identiteit als onderdeel van een grote, respectvolle en gelijkwaardige Arabisch-Joodse gemeenschap. Het is juist nu dat gemeenschap, solidariteit en partnerschap zoals wij die vormgegeven hebben, ons en onze gezinnen een hart onder de riem kunnen steken.

Onze rol als grootste en belangrijkste Arabisch-Joodse gemeenschap van het land is op dit moment niet beperkt tot onderlinge steun en solidariteit. Tegenover geweld, vernietiging, racisme, haat en militarisme, moeten wij een voorbeeld stellen van een ander model van Joods-Arabische relaties. Veel van de geweldplegers proberen juist dit kapot te maken: het idee van een oprecht, gelijkwaardig en rechtvaardig partnerschap tussen Arabieren en Joden, waarin de identiteit van beiden gewaarborgd is, zonder dat delen ervan onder het tapijt geveegd worden. De gruwelijke beelden in het nieuws en op de sociale media laten niet de enige mogelijke optie zien. Onze scholen, docenten, leerlingen en gemeenschappen zijn het levende bewijs dat het anders kan: echte partnerschap is de juiste en noodzakelijke weg voor onze toekomst.

 

Iedereen hunkert ernaar dat rust en vrede zo snel mogelijk terugkeren. Maar het is belangrijk om onszelf en onze omgeving eraan te herinneren dat 'rust' niet ons enige doel is, en dat ook niet zou moeten zijn. Zodra de 'rust' hersteld is keert de realiteit terug, de onrechtvaardigheid en ongelijkheid in alles wat te maken heeft met Arabisch-Joodse relaties in ons land. Degenen die zich inzetten voor het behoud van hun huis of voor de vrijheid om te bidden zullen de legitieme strijd voor hun rechten voortzetten. 'Rust' is niet hetzelfde als een staat van gelijkheid en rechtvaardigheid, en wij zullen er zijn om te melden dat dit niet het geval is. Duizenden leden van Hand-in-Hand-gemeenschappen in het hele land zijn het bewijs dat Arabieren en Joden in gelijkheid en partnerschap kunnen leven, en tegelijkertijd herinneren ze eraan dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog gescheiden leeft in een staat van discriminatie en ongelijkheid.

 

Morgen vieren de moslims onder ons Eid al-Fitr en op zondag vieren de Joden Sjavoeot. In de Hand-in-Hand-gemeenschappen zijn zulke momenten altijd een gelegenheid geweest voor gedeelde vreugde en interreligieus respect, een tijd waarin we nieuwsgierig zijn naar elkaar en van elkaar leren. Ondanks de spannende dagen en de moeilijke sfeer is het belangrijk dat we ons herinneren wie we zijn, en dat we onze waarden ook in deze dagen bewaren en uitdragen.

 

We wensen alle moslims een Eid Mubarak toe, in de hoop dat jullie de geboden van religie en gebed kunnen naleven in vrede, rust en respect voor je geloof. Hopelijk zullen volgend jaar de Ramadan en Eid al-Fitr er compleet anders uitzien, en zullen we allemaal in alle rust en veiligheid kunnen genieten van de waarden en gebruiken van de Ramadan.

 

We wensen de Joden onder ons een gelukkig Sjavoeot, in de hoop dat de geest van deze optimistische feestdag, die onder meer te maken heeft met de viering van de vruchten van het land, de verwoestende storm die dezer dagen om ons heen woedt zal overwinnen. Dat we allemaal mogen genieten in gelijkheid en vrede in ons gemeenschappelijke land.

 

 

Voor meer informatie over de Israëlische Hand-in-Hand-beweging: klik hier


Archieffoto van schoolkinderen