Online-viering moet blijven

Ga je straks door met online-vieringen of stop je er mee als de corona-crisis voorbij is? Die vraag stelde Bert Altena, onder meer verbonden als stadspredikant aan de protestantse gemeente in Assen, tijdens een webinar van de Theologische Universiteit Kampen, de PTHU en de PKN op 13 mei. Het webinar ging over samenlevingspastoraat in een corona-tijd.

De inleiders vertelden dat de bezoekers van de online-vieringen niet precies dezelfde zijn als de mensen die in het kerkgebouw de eredienst bijwonen. Het is de vraag of die mensen straks weer buiten beeld geraken. De kerken zouden zich ook kunnen inspannen om de online-vieringen door te zetten om de nieuwe kijkersgroep aan zich te binden. De oproep van Bert Altena en Jacobine Gelderloos, dorpskerkencoördinator, was gericht op het continueren van de voor velen nieuwe vaardigheid.

Tijdens het seminar worden ze nog eens opgesomd: de noodzaak het taalgebruik aan te passen, de uitdaging naar de geschikte beelden te zoeken. Bert Altena vertelde: ‘Ik was pas te zien in een gemonteerde opname, waarbij ik niet begon met een welkomstwoord. Je zag me eerst aan komen lopen met een koffertje. Je wil niet weten hoeveel reacties ik op dat begin heb gehad’. Het is de kunst, zo vatte hij samen, om de beelden persoonlijk en een beetje luchtig te brengen.

Er kwamen diverse voorbeelden aan de orde van kerken die zich in het publiek sterk maakten voor maatschappelijke doelen. Er was de inzet van de vrijgemaakte en protestantse predikant uit Schildwolde voor werknemers in een aluminiumfabriek in Delfzijl, inzet van de kerken voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en een terugblik op de ramp in Enschede twintig jaar geleden. Jacobine Gelderloos vertelde dat een van de toenmalige predikanten in Enschede, Evert Jan Veldman, naar de Bijlmer was gegaan en advies had gevraagd hoe de kerken zouden moeten reageren op de vuurwerkramp. Een Surinaamse vrouw had hem gezegd: ‘Zorg dat je als kerk in de wijk blijft, ook als de media al lang en breed weer vertrokken zijn’.

Tijdens de inleiding vergeleken de docenten de situatie met de manier waarop de kerken een rol kunnen spelen tijdens de coronacrisis.

Foto: online-studie, rechts onder de twee inleiders; in beeld een statistisch doorkijkje

Er wordt een nieuwe reeks van drie webinars gestart op 27 mei. Zie: www.pepredikanten.nl/webinars en (voor niet-professionals): www.weetwatjegelooft.nl/webinars