Dienst van zundag 10 februari 2019

Omzetting naar ‘t naar Gorssels dialect: Joop Hekkelman.

Karkpraot deur de olderling

 

Veur de dienst zinge wiej: Nieje Liedboek lied 886: 1-2

 

Abba, Vader, Oe alleen,

Oe beheur ik toe.

Heer, Ie kent miej deur en deur,

‘t hatte heurt Oe toe.

Hold mien hatte brandend Heer,

Iej laot nooit alleneg.

Abba, Vader, ‘k heure Oe,

Oe alleneg toe.

 

Abba, Vader, laot ‘t zo waen,

da’k der bin veur Oe.

Dat, wa’k do, Oew wille is,

Oew’n en anders niet.

Laot ‘t vuur nooit dov’n Heer,

laot miej nooit meer gaon.

Abba, Vader, laot ‘t zo waen,

da’k der bun veur Oe.

 

 

(Wiej gaot staon töt nao Votum en Groet)

Zingen Nieje liedbook lied 601: 1 en 3

(bron: werkgroep Dialect en religie Ecal)

 

 1. Lech dat ons anstöt in de morgen,

Ontiedeg lech, daorin stao-w dan

kold, elk veur zich, en neet eborgen,

lech, aoverval miej, staek miej an.

Dat ik neet uutvall’, dat wiej allen,

ho zwaor, ho dreuveg a-w ok bunt,

mekare neet zölt laoten vallen,

gin doel meer hebt, onvindbaar bunt.

 

 1. Alles zal vallen en verwaeien

wat niks van doon hef met dat lech.

Taal zal bloos mor verwarring zaeien.

Van heel ons doon blik der niks echt.

Völstemmeg lech, dat wi’j meugt heuren,

zolang’ ons hatte slagen hef.

Mens naor ons hatte, aerstgeboren,

lech, leste waord van Um, dén laeft.

 

Votum en Groet

(wiej gaot weer zitten)

Zingen: Psalm 105: 2, 3, 18

 

 1. Vraog naor de Heer zien grote daden;

zuuk zien naobiejheid, zien genade.

Denk naor hoe hee zien oordeel velt,

zien wond’ren töt een teken stelt,

volk dat nao Abram is benuumd,

met Jakobs name is vernuumd.

 

 1. God zal an ons zich openbaren,

Regeern en ons op aard bewaren.

Zien woord wodt altied trouw voldaon

deur duzend kinder nao edaon.

‘t Verbond met Abram zien vrend

bevestigt Hee van kind töt kind. 

 

 1. Die gunst hef God zien volk bewezen,

zodat het altied ‘m zol vrezen,

zien wet in acht nemmen en altied

betrouwbaar op Gods waegen geet.

Pries God um al zien majesteit.

Hee leidt ons töt in eeuwigheid.

 

Meniere van laeven Exodus 20: 1-17

 

Zingen: Psalm 19: 5

 

Zo help Iej, God, oew knecht

en holdt zien paden recht,

in ‘t spoor deur oe ewild.

Wee oew geboden acht,

wee trouw oew wet betracht,

beloon iej goed en mild.

Maor zonder Oe, o Heer

verdwaal ik altied weer,

op zelf bedachte waegen.

O, maak miej metterdaod

vriej van ‘t verborgen kwaod

en leidt miej met oew zegen.

 

Stille waen um ‘t Woord te kriegen

 

Laezen uut de Biebel: Genesis 11: 10-15 en 24-32

 

Zingen: Nieje Liedboek lied 90a

 

 1. O God, dee droog ons veurgeslacht

deur de tied en deur de nacht.

Bewies ok ons Oew trouw en macht,

hol aover ons de wacht.

 

 1. Iej bint van veur de zee en ‘t land,

‘t wordt deur Oew woord emaakt.

Een schimme, een verdrongen lach,

een slotwoord dat ons raakt.

 

 1. De tied dreg alle mensen voort

op zien gestage streum.

Hee kik veuruut, laeft ongestoord

bezielt deur God zien dreum.

 

Verkondeging: ‘Van wee bun iej der éne?’

 

Zingen: Nieje liedboek lied 354

 

 1. ‘t Laeven krig ‘n niej begin,

‘t hef nog gin herinnering.

‘t Begint opniej met nee en jao.

Met wonder en met rechop staon

 

Refrein

 

‘t Laeven hier voldöt as wens

te laev’n veur God as mens.

 

 1. De treurwilg wordt een laevensboom.

De nachtmerrie een fijne dreum.

Gods aosem hef ons an eraakt

en ons töt bondgenoot emaakt.

 

Refr.

 

 1. Zo kump ons laeven an ‘t lich

zo krig ‘t zin, zo krig ‘t zich.

Hee is biej ons waor wiej ok bint

umdat Hee ons as leef bemint.

 

Refr.

 

Gebeden (nao elken oprope ‘zo bidde wiej allemaole samen’

zinge wiej Evangelisch liedboek 331)

Pries de Heer, mien ziel

en pries zein heilge name.

Pries de Heer, mien ziel,

dee ons ‘t laeven gif.

 

Wiej sluut de gebeden af met hardop bidden:

(bron: werkgroep Dialect en religie Ecal)

Onze Vader,

lej dén in den hemel bunt,

oew name, laot dén eheilegd wodden;

oew koninkriek, laot dat kommen;

oew wille, laot dén gebeuren op de eerde zo as in den hemel.

Geef ons noo het brood veur vandage en vergeef ons onze schulden

net as wiej vergeeft dee biej ons in de schuld staot;

en bewaar ons veur verleiding en maak ons vriej van den kwaojen.

Want van Oe is het koninkriek

en de krach en de heerlekheid

noo en alle dage.

Amen.

 

De collectebuul geet rond

 

Zingen: Nieje liedboek lied 305: 1,2,3 (staon)

 

 1. Alle eer en alle glorie

geldt oew lusterrieke naam.

Viert de vraede dee Hee heden

uutröp aover ons bestaon.

Angezich vol van lich

laot ons met ontferming gaon.

 

 1. Alle eer en alle glorie

geldt de Zönne, Jezus, Maot.

As genade dee ons tokump

is Hee onzen toeverlaot.

Lich uut lich, vergezicht,

staek ons met Oew straolen an!

 

 1. Alle eer en alle glorie

geldt de Geest dee laeven voedt,

de de eenheid on ons aodemt

vlam, geef ons de kracht, de moed.

Bron van lich, helder zich,

maak de tongen lös veurgoed!

 

Zegen.  Zingen as amen:  Nieje liedboek lied 416

 

 1. Gao met God en Hee zal biej oe waen

Biej oe waen op al oew waegen

Met zien raod en treust en zegen.

Gao met God en Hee zal biej oe waen.

 

 1. Gao met God en Hee zal biej oe waen.

Töt wij weer mekaar ontmoeten

In zien Naam mekaar begroeten

Gao met God en Hee zal met oe waen.

 

An ‘t ende van de dienst spölt de organist.

 

De schriftlaezingen bie de dienst van 10 februari 2019Exodus 20: 1 – 20

1 To sprok God al dizze waorde:

2 “Ik bun den HEER, owwen God, dén owleu uut Egypte, uut het slavenbestaon, weg ehaald hef.

3 Hol der, naost Mi’j, gin andere goden op nao.

4 Maak owleu gin beelden, of wat der op lik, van wat der in den hemel is, of onder op de aerde, of in het water onder de aerde.

5 Gao der neet veur deur de knene, deen eur neet, want IK, owwen God, bun ne afgunstigen God, dén de mistappen van de vaders verhale op de kinder, töt an ‘t darde en ‘t vaerde geslacht van wee-t Mi’j neet zeen of löchten könt.

6 Maor ik zal trouw waen, töt in het duuzendste geslacht, an wee-t slim wies met Mi’j bunt en zich an miene geboden holdt.

7 Gebroek de name van UM, owwen God, neet zomaor. Want HEE zal neet vri’juut laoten gaon, wee-t zienen Name zomaor gebroekt.

8 Hol den sabbatdag in aere.

9 Zes dage he-j um te arbeiden en al ow wark te done,

10 maor den zeuvenden dag is den sabbat van UM, owwen God. Do dan ginnen arbeid; i’j neet, owwen zönne neet, owwe dochter neet, owwen knecht of owwe meid neet, ow vee neet en ok den vrömden neet, dén bi’j ow wont.

11 Want in zes dage hef HEE den hemel en de aerde emaakt, de zee met alles wat der in zit en op de zeuvenden dag rösten Hee. Daorumme hef HEE den zeuvenden dag ezegend en apart ezat.

12 Hol ow vader en moder in aere, zoda-j lange laeven mögt in het land dat HEE ow göf.

13 Doodslaon, dat do-j neet.

14 Den echt braeken, dat do-j neet.

15 Staelen, dat do-j neet.

16 Ne valse verklaoring afleggen tegenaover owwen nöösten, dat do-j neet.

17 I-j mot neet zitten te spinzen op wat van ne anderen is: neet op zien huus, neet op ziene vrouwe, neet op zienen knecht of ziene meid, neet op zienen osse of zienen ezel, of op wat der wieters nog van owwen nöösten is.”Laezen uut de Biebel: Genesis 11: 10-15 en 24-32

 

Dit bunt de kinder van Sem:

Ton Sem honderd jaor old was, wodden hee va van Arfachsad.

Dat was twee jaor nao de vloed.

Sem laeven nao de geboorte van Arfachsad, nog viefhonderd jaor.

En hee kreeg nog meer jungskes en deerntjes.

 

Arfachsad was viefendarteg jaor, ton hee va wodden van Selah.

Arfachsad laeven, nao de geboorte van Selah, nog vierhonderddrie jaor.

En hee kreeg nog meer jungskes en deerntjes.

 

Selah was darteg jaor, ton hee va wodden van Heber.

Selah laeven, nao de geboorte van Heber, nog vierhonderddrie jaor.

 

 

Nahor was negenentwinteg jaor, ton hee va wodden van Terah.

Naohor laeven, nao de geboorte van Terah, nog honderdnegentien jaor.

En hee kreeg nog meer jungskes en deerntjes.

 

Terah was zeuventig jaor, ton hee endelek van wodden van Abram, Nahor en Haran.

Dit bunt de kinder van Terah.

Terah wodden va van Abram, Nahor en Haran:

en Haran wodden van van Lot.

Haran kwam al uut de tied ton zien va Terah nog laeven.

Dat was in zien geboorteland, in Ur, de stad van de Chaldeeën.

 

En Abram en Nahor nommen een vrouwe,

de name van Abrams vrouwe was Saraï,

en de name van Nahor zien vrouwe was Milka;

Zee was der ene van Haran, de va van Milka en Jiska.

Saraï had gin kinder en kon ze ok neet kriegen.

 

Terah nom Abram, zien zönne,

en Lot, zien kleinzönne, de zönne van Haran,

en Saraï, zien angetrouwde dochter, de vrouwe van zien zönne Abram,

en zee trokken vot met eur uut Ur, de stad van de Chaldeeën

en gingen op ‘t land Kanaän an;

en zee kwamen töt Haran.

Daor bleven zee wonen.

Terah zien dagen waren biej-mekare tweehonderdvief jaor.

En Terah kwam uut de tied in Haran.